Wir haben 299 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 47 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 207 cm
Akumulacija Borovik Vuka 560 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 568 cm
Aljmas Donau (Dunav) 53 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 56 cm
Bačica Akumulacija Bačica 356 cm
Badljevina Bijela 23 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 15 cm
Belisce Donau (Drava) 110 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 110 cm
Bilaj Lika 117 cm
Bjelovar Bjelovarska 19 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 90 cm 7.65 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 60 cm
Božjakovina Zelina 12 cm
Bračak Krapina 26 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3795 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 19 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9138 cm
Bročice Retencija Trstik 96 cm
Brodarci Kupa 43 cm
Brod Na Kupi Kupica 41 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 23 cm
čačinci Potok Vojlovica 43 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -27 cm
čaglin Londža 6 cm
čazma česma -65 cm
Cerna Biđ 157 cm
Cernik šumetlica 1 cm
česma Ušće česma 6 cm
čikotina Lađa Cetina 116 cm 10.25 m³/s
čovići Gacka 43 cm
Crnac Save (сава, Sava) -96 cm
Crnac Sava -106 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -98 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 4 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 26 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 105 cm
Cs Rožec Retencija žutica 37 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 31 cm
Cs Vezišće Retencija žutica
đakovo Zlk Biđ Polja 50 cm
đale Cetina 948 cm
Dalj Donau (Dunav) 225 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 228 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Save (сава, Sava) 203 cm
Davor Sava 224 cm
đelekovec Segovina 28 cm
Dobretin Una 50 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -98 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 47 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 82 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -31 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) -23 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -27 cm
Dragotin Breznica 22 cm
Drastin Rječina 71 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -155 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -207 cm 148 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 16 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -184 cm
đurmanec Krapinica 4 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 42 cm 0.79 m³/s
Eminovci Kaptolka 3 cm
Farkašić Kupa 175 cm
Frkljevci Orljava 37 cm
Garešnica Ilova -42 cm
Glina Glina 208 cm
Goričan Mura 114 cm
Gornja šumetlica Sivornica 9 cm
Gospić Novčica 115 cm
Grab 1 Grab 36 cm 0.71 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča 3 cm
Gradac Vrbova 32 cm
Grobnik Posert 80 cm
Gruda Uzv. Konavočica 4 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 16 cm
Gunja Sava 225 cm
Gunja Save (сава, Sava) 277 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 232 cm
Gusce Sava 8 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 14 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 5 cm
Gvozd Trepča 9 cm
Han Cetina 81 cm 43.25 m³/s
Hrvatska Dubica Una -116 cm
Hrvatska Kostajnica Una 66 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 61 cm
Hrvatsko Kupa 44 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 5 cm
Hum Na Sutli Sutla 5 cm
Ilok Donau (Dunav) 63 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 65 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 85 cm
Ilova Ilova 15 cm
Istarske Toplice Mirna 6 cm
Izvor žrnovnica 77 cm 0.41 m³/s
Izvor Gacke Gacka 33 cm
Izvor Kupice Kupica 13 cm
Izvor Rječine Rječina 10 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 4 cm
Jamnička Kiselica Kupa 74 cm
Janja Lipa Pakra 26 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 63 cm
Jasenovac Sava 88 cm
Jelengrad Vučica
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 120 cm
Juzbašići Mrežnica 45 cm
Kamanje Kupa 63 cm
Kamenmost Vrljika -11 cm
Kamenolom Bijela 5 cm
Karlovac Kupa -33 cm
Karlovac Korana 278 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 100 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 8.61 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 1 cm
Koretići Bregana 23 cm
Koritna Glogovnica 9 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 87 cm
Krkanec Plitvica 55 cm
Krupa Krupa 61 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 72 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -84 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 49 cm
Kupljenovo Krapina 59 cm
Kusonje Pakra 3 cm
Kutina Kutinica 4 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 84 cm 1.2 m³/s
Ladešić Draga Kupa 48 cm
Lazina Brana Kupčina 7 cm
Lepoglava Bednja 20 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 172 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 47 cm
Lonjica Most Lonja 18 cm
Ludbreg Bednja -16 cm
Luke Gornja Dobra 59 cm
Luketići Korana 61 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 211 cm
Majdan Jadro 39 cm
Martinovo Selo Rječina 1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 48 cm
Maslenjača Ilova 13 cm
Medsave Save (сава, Sava) -245 cm
Metković Neretva 97 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 19 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9000 cm
Mokro Polje Zrmanja 59 cm 0.59 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) -17 cm
Most Budak (Avs) Lika 58 cm
Most Buzet Mirna 46 cm
Moste I Ljubljanica 37 cm
Most Raša Raša -17 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica -3 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 155 cm
Mutvica Raša 7 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 164 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 113 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 58 cm
Obrovac Zrmanja 87 cm
Odra Odra 53 cm
Opačac Vrljika 95 cm 2.28 m³/s
Opuzen Neretva 76 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 55 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 205 cm 50.43 m³/s
Osijek Donau (Drava) -86 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -86 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 77 cm
Pavića Most Cetina 75 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 30 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1545 cm
Petnja Akumulacija Petnja 788 cm
Piljenice Pakra 20 cm
Plesmo Retencija Opeka 9048 cm
Pleternica Londža 26 cm
Plovanija Dragonja 10 cm
Podbadanj Dubračina 49 cm
Podsused Save (сава, Sava) -191 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -5 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 46 cm
Ponte Porton Mirna -43 cm
Popovec Kašina 8 cm
Potpićan Raša 48 cm
Požega Orljava 12 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 76 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 9 cm
Rastoke Slunjčica 13 cm
Rečica 2 Kupa 23 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9301 cm
Resnik Londža 9 cm
Retencija Kupčina Kupčina 54 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 73 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -191 cm
Rušani županijski Kanal 90 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48259 cm
Selo Kupa Kupa 32 cm
Sepčići Karbuna 9 cm
Sifon Odra Odra 76 cm
Sifon Odra Ok Odra -14 cm
široka Rijeka Glina 72 cm
šišinec Kupa 141 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 96 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 94 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 144 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -127 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -3 cm
Sloboština Orljava 33 cm
Slunj Uzvodni Korana 32 cm
španjuša Tisovac
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 2 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 39 cm
Staševica Matica Vrgorska 77 cm
Stative Donje Donja Dobra 39 cm
štivica Kanal Crnac -67 cm
štrbački Buk Una 74 cm
Strmac Kupčina -4 cm
Struga Banska Una 56 cm
Strug - Batinske Rog 63 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina 1 cm
Sunja Sunja 128 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -301 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -302 cm
Titov Trg Rječina 117 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 87 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 112 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 163 cm
Trilj žičara Cetina 121 cm 94.22 m³/s
Tuhovec Bednja 44 cm
Tunel čepić Boljunčica -54 cm
Turkovići Gornja Dobra 39 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 40 cm
Tvornica Papira Rječina 100 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 793 cm
Ustava črnec črnec 29 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 85 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -365 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -161 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 13 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 71 cm
Valići Rječina 22516 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 170 cm
Vaška županijski Kanal 80 cm
Velemerić Korana 49 cm
Velika Veličanka 14 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 14 cm
Veliko Vukovje Ilova 89 cm
Veljun Korana 105 cm
Veljun (Dhmz) Korana 104 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 37 cm
Vivoze Gacka 90 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 175 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 154 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 142 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 223 cm
Vranovina Glina 78 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 120 cm
Vrpolje Biđ 137 cm
Vuka Vuka 57 cm
Vukovar Donau (Dunav) 60 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 62 cm
Zabok Krapinica 8 cm
Zagreb Vrapčak 39 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -217 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -244 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 23 cm
Zamost2 čabranka 40 cm
Zapeć Kupa 30 cm
žegar Nizv. Zrmanja 46 cm
Zelenjak Sutla 74 cm
železnica Bednja 17 cm
Zlatar Bistrica Krapina 44 cm
županja Save (сава, Sava) 93 cm
Zvečevo Brzaja