Wir haben 300 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 56 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 357 cm
Akumulacija Borovik Vuka 823 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 601 cm
Aljmas Donau (Dunav) 686 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 690 cm
Bačica Akumulacija Bačica 372 cm
Badljevina Bijela 26 cm
Batina Donau (Dunav) 641 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 631 cm
Belisce Donau (Drava) 472 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 487 cm
Berberov Buk Zrmanja 59 cm 8.19 m³/s
Bilaj Lika 143 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 86 cm 6.79 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 317 cm
Božjakovina Zelina 32 cm
Bračak Krapina 35 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4010 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 28 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9325 cm
Bročice Retencija Trstik 95 cm
Brodarci Kupa 71 cm
Brod Na Kupi Kupica 68 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 49 cm
Brzet Novljanska Ričina 30 cm
čačinci Potok Vojlovica 62 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 34 cm
čaglin Londža 39 cm
čazma česma -49 cm
Cerna Biđ 202 cm
Cernik šumetlica 15 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 9 cm
česma Ušće česma 76 cm
čikotina Lađa Cetina 113 cm 9.37 m³/s
čovići Gacka 111 cm
Crnac Save (сава, Sava) 264 cm
Crnac Sava 337 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 259 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 34 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 44 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 168 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 183 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 132 cm
đale Cetina 823 cm
Dalj Donau (Dunav) 807 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 822 cm
Daruvar Toplica 11 cm
Davor Sava 513 cm
Davor Save (сава, Sava) 488 cm
đelekovec Segovina 70 cm
Dobretin Una 74 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 89 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 79 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 124 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 412 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 404 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 417 cm
Dragotin Breznica 80 cm
Drastin Rječina 88 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -61 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -128 cm 370 m³/s
Dubrava štefanovec 10 cm
Dubravica Pazinski Potok 43 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 125 cm
đurmanec Krapinica 25 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 47 cm 1.36 m³/s
Eminovci Kaptolka 5 cm
Farkašić Kupa 335 cm
Frkljevci Orljava 57 cm
Garešnica Ilova -43 cm
Glina Glina 211 cm
Goričan Mura 311 cm
Gornja šumetlica Sivornica 22 cm
Gospić Novčica 150 cm
Grab 1 Grab delayed
Grabarje Glogovica 24 cm
Gračac 2 Otuča 16 cm
Gradac Vrbova 47 cm
Grobnik Posert 100 cm
Gruda Uzv. Konavočica 1 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 43 cm
Gunja Sava 413 cm
Gunja Save (сава, Sava) 417 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 441 cm
Gusce Sava 488 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 411 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 401 cm
Gvozd Trepča 24 cm
Han Cetina 32 cm 12.1 m³/s
Hrvatska Dubica Una -161 cm
Hrvatska Kostajnica Una 86 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 101 cm
Hrvatsko Kupa 53 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 20 cm
Hum Na Sutli Sutla 35 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 493 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 602 cm
Ilova Ilova 19 cm
Istarske Toplice Mirna 91 cm
Izvor žrnovnica 78 cm 0.44 m³/s
Izvor Gacke Gacka 76 cm
Izvor Kupice Kupica 34 cm
Izvor Rječine Rječina 30 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra
Jamnička Kiselica Kupa 186 cm
Janja Lipa Pakra 44 cm
Jasenovac Sava 475 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 419 cm
Jelengrad Vučica 382 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 161 cm
Juzbašići Mrežnica 67 cm
Kamanje Kupa 109 cm
Kamenmost Vrljika -2 cm
Kamenolom Bijela 17 cm
Karlovac Korana 311 cm
Karlovac Kupa 57 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 118 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -2 cm 7.49 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 18 cm
Koretići Bregana 29 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 97 cm
Krkanec Plitvica 64 cm
Krupa Krupa 69 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 159 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -84 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 50 cm
Kupari Kupa 64 cm
Kupljenovo Krapina 77 cm
Kusonje Pakra 7 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 72 cm 0.27 m³/s
Ladešić Draga Kupa 86 cm
Lazina Brana Kupčina 24 cm
Lepoglava Bednja 53 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 162 cm
Lipovac Bosut 181 cm
Ljubanj Spačva 197 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 65 cm
Lonjica Most Lonja 37 cm
Ludbreg Bednja 9 cm
Luke Gornja Dobra 85 cm
Luketići Korana 75 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 503 cm
Majdan Jadro 40 cm
Martinovo Selo Rječina 9 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 76 cm
Maslenjača Ilova 27 cm
Medsave Save (сава, Sava) -151 cm
Metković Neretva 83 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 30 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9049 cm
Mokro Polje Zrmanja 66 cm 1.79 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 412 cm
Most Budak (Avs) Lika 113 cm
Most Buzet Mirna 68 cm
Moste I Ljubljanica 110 cm
Most Raša Raša 4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 104 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 43 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 325 cm
Mutvica Raša 46 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 187 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -1 cm
Nijemci Bosut 171 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 350 cm
Obrovac Zrmanja 76 cm
Odra Odra 341 cm
Opačac Vrljika 102 cm 3.88 m³/s
Opuzen Neretva 70 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 60 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 84 cm 8.71 m³/s
Osijek Donau (Drava) 413 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 421 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 100 cm
Pavića Most Cetina 74 cm 6.31 m³/s
Pavlovac česma 87 cm
Pengari Mirna 30 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2790 cm
Petnja Akumulacija Petnja 779 cm
Piljenice Pakra 51 cm
Plesmo Retencija Opeka 9073 cm
Pleternica Londža 52 cm
Plovanija Dragonja 32 cm
Podbadanj Dubračina 1 cm
Podsused Save (сава, Sava) -75 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 21 cm 0.08 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 63 cm
Ponte Porton Mirna 86 cm
Popovec Kašina 11 cm
Požega Orljava 18 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 198 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš
Pribanjci Kupa 30 cm
Rastoke Slunjčica 26 cm
Rečica 2 Kupa 423 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9316 cm
Resnik Londža 39 cm
Retencija Kupčina Kupčina 75 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 70 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 87 cm
Rušani županijski Kanal 112 cm
Samobor Gradna 21 cm
Selište (Avs) Lika 48349 cm
Selo Kupa Kupa 40 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra 10 cm
Sifon Odra Odra 80 cm
široka Rijeka Glina 41 cm
šišinec Kupa 311 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 337 cm
Slavonski Brod Donau 343 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 335 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 395 cm
Slavonski Samac Save 116 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) 119 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 6 cm
Sloboština Orljava 49 cm
Slunj Uzvodni Korana 56 cm
španjuša Tisovac 16 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 27 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 359 cm
Staševica Matica Vrgorska 86 cm
Stative Donje Donja Dobra 52 cm
štivica Kanal Crnac 56 cm
štrbački Buk Una 92 cm
Strmac Kupčina 11 cm
Struga Banska Una 107 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -4 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8984 cm
Stružec Kanal Obžev -11 cm
Stubičke Toplice Topličina 7 cm
Sunja Sunja 115 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 113 cm
Tikveš Donau (Dunav) 620 cm
Titov Trg Rječina 45 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 184 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 23 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 56 cm
Trilj žičara Cetina 35 cm 29.96 m³/s
Tuhovec Bednja 77 cm
Tunel čepić Boljunčica -12 cm
Turkovići Gornja Dobra 65 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 64 cm
Tvornica Papira Rječina 113 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 796 cm
Ustava črnec črnec 40 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 618 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -57 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 231 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 333 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 73 cm
Valići Rječina 22487 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 225 cm
Vaška županijski Kanal 109 cm
Velemerić Korana 74 cm
Velika Veličanka 15 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 35 cm
Veliko Vukovje Ilova 94 cm
Veljun Korana 128 cm
Veljun (Dhmz) Korana 131 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 49 cm
Vinkovci Bosut 163 cm
Vivoze Gacka 126 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 680 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 786 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 739 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 747 cm
Vranovina Glina 88 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 537 cm
Vrpolje Biđ 163 cm
Vuka Vuka 170 cm
Vukovar Donau (Dunav) 598 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 611 cm
Zabok Krapinica 33 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -109 cm
Zagreb Vrapčak 41 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -108 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 50 cm
Zamost2 čabranka 66 cm
Zapeć Kupa 84 cm
Zelenjak Sutla 84 cm
železnica Bednja 41 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 345 cm