We found 86 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'.

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Kanal Svilaj 10.7 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica -0.4 cm
Cs Tolisa - Tolisa Kanal Tolisa -2.4 cm
Cs Zorice Kanal Zorice 60.3 cm
Hs Bihać Una 33 cm
Hs Bioštica Bioštica 12.2 cm 1.77 m³/s
Hs Bistrica Bistrica 15.9 cm 1.67 m³/s
Hs Blažuj Zujevina 8.5 cm 0.27 m³/s
Hs Bliha Bliha 18.1 cm 0.74 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 50.7 cm 43.29 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 94.5 cm 68.65 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 33.2 cm 5.24 m³/s
Hs Butile N M Miljacka 136.5 cm 46.01 m³/s
Hs Butmir Tilava 45.2 cm
Hs Dabar Dabar 9.5 cm
Hs Daljan Vrbas 27.8 cm 9.04 m³/s
Hs Doglodi Dobrinja -2.1 cm 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Oskova 29.2 cm 0.12 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 50.4 cm 36.82 m³/s
Hs Drvar Unac 8 cm 0.42 m³/s
Hs Fojnica Dragača 57.6 cm 0.87 m³/s
Hs Goražde Drina 19.3 cm 67.63 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas -5.7 cm 1.47 m³/s
Hs Grebnice Save (сава, Sava) 164.4 cm
Hs Hazna - Akumulacija Jezero Hazna 691.6 cm
Hs Hrustovo Sanica 74 cm 4.75 m³/s
Hs Ilidža željeznica 51.6 cm 5.14 m³/s
Hs Ilijaš Misoča 20.6 cm
Hs Kakanj N B Bosna 78.8 cm 25.04 m³/s
Hs Kakanj N Zg Zgošća 0.6 cm 0.12 m³/s
Hs Kaloševići Usora 69.1 cm 2.83 m³/s
Hs Karanovac Spreča 95.9 cm 13.16 m³/s
Hs Kladanj Drinjača 37.3 cm
Hs Ključ Sana 24.6 cm 11.07 m³/s
Hs Klokot Klokot 94.1 cm 7.87 m³/s
Hs Kolina Kolunska Rijeka 28 cm
Hs Kosova Bosna 20.7 cm
Hs Kostela Una 117 cm
Hs Kozluk Vrbas -49.9 cm 9.93 m³/s
Hs Kralje Una 163.5 cm 49.91 m³/s
Hs Krušnica Krušnica 62.1 cm 7.63 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 69 cm 21.69 m³/s
Hs Liješnica Lješnica 42.3 cm
Hs Ljubnići Bosna 55.6 cm 11.72 m³/s
Hs Maglaj Bosna 63.1 cm 34.61 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 44 cm 56.65 m³/s
Hs Maoča Krivaja 79.9 cm 4.66 m³/s
Hs Martin Brod Una 108.3 cm 23.05 m³/s
Hs Merdani Lašva 43.8 cm
Hs Modrac Spreča 49.5 cm 2.96 m³/s
Hs Modrac - Akumulacija - Jp Spreca Spreča 277.5 cm
Hs Obre Trstionica 25.1 cm 1.36 m³/s
Hs Olovo Krivaja 40.5 cm 3.25 m³/s
Hs Olovske Luke Stupčanica 65.7 cm 16.32 m³/s
Hs Orašje Save (сава, Sava) 365.8 cm
Hs Osjek Bosna 72.7 cm
Hs Podlugovi Stavnja 22.7 cm 0.53 m³/s
Hs Podteljig Crna Rijeka 39.9 cm 0.55 m³/s
Hs Prača Prača 23.3 cm
Hs Raspotočje Bosna 42.9 cm 36.04 m³/s
Hs Ripač Una 81.9 cm 47.7 m³/s
Hs Rmanj Manastir Unac 56.4 cm 12.75 m³/s
Hs šamac Bosna 299 cm
Hs Sanica Sanica 52.4 cm 3.16 m³/s
Hs Sanski Most Sana 97 cm 23.65 m³/s
Hs Semizovac Ljubina 5.5 cm 0.25 m³/s
Hs Srebrenik Tinja 35.7 cm 0.43 m³/s
Hs Stipovići Gostović delayed
Hs Strašanj Spreča 36.4 cm 3.72 m³/s
Hs Svilaj Save (сава, Sava) 1.5 cm 653.63 m³/s
Hs Tešanjka Usora 97.7 cm
Hs Travnik Lašva 56.1 cm 0.84 m³/s
Hs Trnovo željeznica 20.6 cm
Hs Tržačka Raštela Korana 58.7 cm
Hs Turija Turija 19 cm 0.32 m³/s
Hs Velika Kladuša Kladušnica 9 cm
Hs Veseočica Veseočica 45.5 cm 1.72 m³/s
Hs Vidara - Akumulacija Jezero Vidara 437.2 cm
Hs Visoko N B Bosna 37 cm 17.39 m³/s
Hs Visoko N F Fojnička Rijeka delayed
Hs Vodoprivreda Miljacka 16 cm 3.06 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 20.8 cm 2.64 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 50 cm 27.56 m³/s
Hs Zavidovići N K Krivaja -2.4 cm 4.73 m³/s
Hs žepče Bosna 64.4 cm 24.37 m³/s
Hs živinice Gostelja 63.3 cm 2.03 m³/s