We found 78 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 10.5 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 0.4 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal/demerovac 0.4 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save 0.4 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 46.6 cm
Hs Bihać Una 20 cm
Hs Bioštica Bosna 6.5 cm 1.15 m³/s
Hs Bistrica Vrbas 8.6 cm 0.94 m³/s
Hs Blažuj Bosna 0.3 cm -0.24 m³/s
Hs Bliha Bliha 12.1 cm 0.22 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 15.4 cm 22.36 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 64 cm 27.18 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 19.2 cm 2.21 m³/s
Hs Butile N/m Bosna 135.2 cm 46.01 m³/s
Hs Daljan Vrbas 7.4 cm 3.27 m³/s
Hs Donja Višća Bosna 23.4 cm 0.13 m³/s
Hs Drvar Una 3.9 cm 0.2 m³/s
Hs Fojnica Bosna 95.8 cm
Hs Goražde Drina 11 cm 82.16 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas delayed
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save -74.1 cm
Hs Hrustovo Una 61 cm 1.78 m³/s
Hs Ilidža Bosna 35.7 cm 0.64 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 22.4 cm
Hs Kakanj N/b Bosna 53.6 cm 11.39 m³/s
Hs Kakanj N/zg Bosna 0.7 cm
Hs Kaloševići Bosna 66.6 cm 2.49 m³/s
Hs Karanovac Bosna 94.6 cm
Hs Karuše Bosna -54.1 cm
Hs Kladanj Drina 28.1 cm
Hs Ključ Una -2 cm 4.47 m³/s
Hs Klokot Una 54 cm 3.26 m³/s
Hs Kolina Drina 21.3 cm
Hs Kosova Bosna 4.7 cm
Hs Kostela Una 115 cm
Hs Kozluk Vrbas -50.6 cm 9.93 m³/s
Hs Kralje Una 142.7 cm 24.51 m³/s
Hs Krušnica Una 14.5 cm 2.21 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 49 cm 5.59 m³/s
Hs Liješnica Bosna 38.8 cm
Hs Ljubnići Bosna 34.3 cm
Hs Maglaj Bosna 44.1 cm 24.97 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 21 cm 25.02 m³/s
Hs Maoča Bosna 63.2 cm
Hs Martin Brod Una 65.5 cm 6.71 m³/s
Hs Merdani Bosna 14 cm
Hs Modrac Bosna 69.9 cm 6.9 m³/s
Hs Obre Bosna 14.9 cm
Hs Olovo Bosna 25.7 cm 2.16 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna -6 cm 0.21 m³/s
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 125.3 cm
Hs Podlugovi Bosna 22 cm 0.53 m³/s
Hs Podteljig Bosna 38.9 cm 0.49 m³/s
Hs Prača Drina 20.7 cm
Hs Raspotočje Bosna 50.1 cm 47.15 m³/s
Hs Ripač Una 42.3 cm 16.49 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 26.4 cm 4.22 m³/s
Hs šamac Bosna 128.8 cm
Hs Sanica Una 26.8 cm 0.65 m³/s
Hs Sanski Most Una 69 cm 6.56 m³/s
Hs Semizovac Bosna 15.5 cm 0.54 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 28.2 cm 0.27 m³/s
Hs Stipovići Bosna 71.5 cm
Hs Strašanj Bosna -6.6 cm 0.23 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save -163.7 cm 156.83 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 80.3 cm
Hs Travnik Bosna 57.1 cm
Hs Turija Bosna 17 cm
Hs Velika Kladuša Glina 7.6 cm
Hs Veseočica Vrbas 38.2 cm 1.32 m³/s
Hs Visoko N/b Bosna 18 cm 30.48 m³/s
Hs Visoko N/f Bosna -19.9 cm 3.36 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna 6 cm 2.11 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 11.1 cm 1.23 m³/s
Hs Zavidovići N/b Bosna 33 cm 17.2 m³/s
Hs Zavidovići N/k Bosna -2.1 cm
Hs žepče Bosna 51.4 cm 15.66 m³/s
Hs živinice Bosna 47.5 cm