We found 80 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Neposredni Sliv Save 10.7 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 0.1 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal/demerovac 1.6 cm
Cs Tolisa - Tolisa Neposredni Sliv Save -0.4 cm
Cs Zorice Neposredni Sliv Save 47.5 cm
Hs Bihać Una 14 cm
Hs Bioštica Bosna 3.5 cm 0.82 m³/s
Hs Bistrica Vrbas 10.4 cm 1.05 m³/s
Hs Blažuj Bosna 8 cm -0.06 m³/s
Hs Bliha Bliha 10.5 cm 0.09 m³/s
Hs Bosanska Krupa Una 16.4 cm 21.21 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 69 cm 24.91 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 18.6 cm 1.98 m³/s
Hs Butile N/m Bosna 125 cm 23.9 m³/s
Hs Daljan Vrbas 0.3 cm 1.61 m³/s
Hs Doglodi Bosna 13.6 cm
Hs Donja Višća Bosna 19.1 cm 0.21 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 33 cm
Hs Drvar Una 4.4 cm 0.22 m³/s
Hs Fojnica Bosna 92.8 cm
Hs Goražde Drina 0.1 cm 72.23 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas delayed
Hs Grebnice Neposredni Sliv Save -71.9 cm
Hs Hrustovo Una 58 cm 1.02 m³/s
Hs Ilidža Bosna 40 cm 0.43 m³/s
Hs Ilijaš Bosna 15.8 cm
Hs Kakanj N/b Bosna 49.7 cm 11.26 m³/s
Hs Kakanj N/zg Bosna -5.4 cm
Hs Kaloševići Bosna 64.6 cm 1.11 m³/s
Hs Karanovac Bosna 45.5 cm
Hs Karuše Bosna -63.9 cm
Hs Kladanj Drina 27.8 cm
Hs Ključ Una -3.8 cm 3.68 m³/s
Hs Klokot Una 65 cm 3.36 m³/s
Hs Kolina Drina 23.3 cm
Hs Kosova Bosna -0.7 cm
Hs Kostela Una 116 cm
Hs Kozluk Vrbas -64.2 cm 8.31 m³/s
Hs Kralje Una 143.7 cm 23.75 m³/s
Hs Krušnica Una 23.8 cm 1.93 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 48 cm 4.97 m³/s
Hs Liješnica Bosna 38.3 cm
Hs Ljubnići Bosna 33.6 cm
Hs Maglaj Bosna 42.6 cm 16.28 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 28 cm 26.34 m³/s
Hs Maoča Bosna 86.3 cm
Hs Martin Brod Una 61.8 cm 6 m³/s
Hs Merdani Bosna 12.5 cm
Hs Modrac Bosna 48.9 cm 3.85 m³/s
Hs Obre Bosna 4.9 cm
Hs Olovo Bosna 20.3 cm 1.49 m³/s
Hs Olovske Luke Bosna -12.5 cm -0.1 m³/s
Hs Orašje Neposredni Sliv Save 123.7 cm
Hs Podlugovi Bosna 33.6 cm 1.11 m³/s
Hs Podteljig Bosna 30.1 cm 0.15 m³/s
Hs Prača Drina 12.8 cm
Hs Raspotočje Bosna 23.5 cm 22.57 m³/s
Hs Ripač Una 43.9 cm 16.52 m³/s
Hs Rmanj Manastir Una 21.8 cm 3.35 m³/s
Hs šamac Bosna 112 cm
Hs Sanica Una 38.9 cm 1.67 m³/s
Hs Sanski Most Una 72 cm 6.56 m³/s
Hs Semizovac Bosna 19.3 cm 0.51 m³/s
Hs Srebrenik Neposredni Sliv Save 26.8 cm 0.24 m³/s
Hs Stipovići Bosna 74.7 cm
Hs Strašanj Bosna -4.5 cm 0.11 m³/s
Hs Svilaj Neposredni Sliv Save -137.3 cm 206.45 m³/s
Hs Tešanjka Bosna 83.1 cm
Hs Travnik Bosna 55.9 cm
Hs Turija Bosna 13.6 cm
Hs Velika Kladuša Glina 14.4 cm
Hs Veseočica Vrbas 37.3 cm 1.26 m³/s
Hs Visoko N/b Bosna -9 cm
Hs Visoko N/f Bosna -17.3 cm 3.21 m³/s
Hs Vodoprivreda Bosna delayed
Hs Vrelo Bosne Bosna 11 cm 1.07 m³/s
Hs Zavidovići N/b Bosna 29 cm 10.84 m³/s
Hs Zavidovići N/k Bosna -7.8 cm
Hs žepče Bosna 54.9 cm 13.8 m³/s
Hs živinice Bosna 45 cm