We found 1 actual water levels for 'Austefjordvassdraget'

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Førdselva V Gjersdal Bru Austefjordvassdraget 152.6 cm 7.66 m³/s