We found 1 actual water levels for 'Austefjordvassdraget'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Førdselva V Gjersdal Bru Austefjordvassdraget 144.5 cm 6.07 m³/s