We found 15 actual water levels for 'Blanice'

CZECHIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bavorov Blanice 81 cm 2.09 m³/s
Blanick�� Ml��n Blanice (Pi) 43 cm 0.67 m³/s
Blanický Mlýn Blanice 43 cm 0.67 m³/s
B��le��-��elmberk Blanice (Bn) 45 cm
He��ma�� Blanice (Pi) 35 cm 3.6 m³/s
Heřmaň Blanice 36 cm 3.74 m³/s
Husinec Blanice 29 cm 1.52 m³/s
Kor��z Blanice (Pi) 74 cm
Louňovice Pod Blaníkem Blanice 160 cm 2.04 m³/s
Lou��ovice Blanice (Bn) 160 cm 2.03 m³/s
Odtok Vd Husinec Blanice (Pi) 29 cm 1.5 m³/s
Podedvorsk�� Ml��n Blanice (Pi) 45 cm 1.55 m³/s
Podedvory Blanice 45 cm 1.59 m³/s
Protiv��n Blanice (Pi) 81 cm 3.97 m³/s
Radonice I Blanice 153 cm 4.98 m³/s