We found 1 actual water levels for 'Devebeek Kopmuur Posterijlaan'

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Pittem Devebeek Kopmuur Posterijlaan 2162.5 cm