We found 2 actual water levels for 'Drontermeer'.

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Reevesluis Noord Drontermeer -25 cm
Reevesluis Zuid Drontermeer -10 cm