We found 2 actual water levels for 'Drontermeer'.

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Reevesluis Noord Drontermeer -26 cm
Reevesluis Zuid Drontermeer -3 cm