We found 1 actual water levels for 'Kleine-Herk Wachtbekken-Nutstraat'.

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Wellen Opw Kleine-Herk Wachtbekken-Nutstraat 4499.7 cm