We found 2 actual water levels for 'Oppstadåa'

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Oppstadåa Ved Oppstad Bru Oppstadåa 732.7 cm
Sand (Storsjøen I Odalen) Oppstadåa 13073 cm