We found 1 actual water levels for 'Speibeek Kopmuur Spoorweg Karmstraat'

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Tielt Speibeek Kopmuur Spoorweg Karmstraat 1304.3 cm