We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Svarvaren'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Baggebol Nedre 3 Utloppet Av Svarvaren 0.16 m³/s