We found 3 actual water levels for 'Varaita'

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Polonghera Varaita Varaita 32 cm
Rossana Varaita Varaita 55 cm
Torrette Varaita Varaita 80 cm