We found 9 actual water levels for 'Zenne'

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Buizingen Zenne Station 2624.2 cm
Eppegem Zenne 770 cm 15.36 m³/s
Hombeek Tij Zenne 243 cm
Lembeek Afw Zenne Radiaalschuif 3307.6 cm
Lot Zenne 2398.9 cm 4.35 m³/s
Lot Afw Zenne Rooster 2466.6 cm
Lot Opw Zenne Rooster 2485.3 cm
Vilvoorde Sluisstraat Zenne 925 cm 12.3 m³/s
Zemst Tij Zenne 354 cm