We found 9 actual water levels for 'Zenne'

BELGIUM

Station Water bodyWater levelFlowMap
Buizingen Zenne Station 2647 cm
Eppegem Zenne 809 cm 19.65 m³/s
Hombeek Tij Zenne 272 cm
Lembeek Afw Zenne Radiaalschuif 3310.2 cm
Lot Zenne 2431.9 cm 6.01 m³/s
Lot Afw Zenne Rooster 2486.2 cm
Lot Opw Zenne Rooster 2526.7 cm
Vilvoorde Sluisstraat Zenne 951 cm 11.98 m³/s
Zemst Tij Zenne 384 cm