Trovati 301 livelli idrici aggiornati per 'Croazia'

CROAZIA

Stazione Corpo d'acquaLivello idricoPortataMappa
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 311 cm
Akumulacija Borovik Vuka 803 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 581 cm
Aljmas Donau (Dunav) 294 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 296 cm
Bačica Akumulacija Bačica 351 cm
Badljevina Bijela 24 cm
Batina Donau (Dunav) 218 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 220 cm
Belisce Donau (Drava) 379 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 372 cm
Berberov Buk Zrmanja 55 cm 5.62 m³/s
Bilaj Lika 131 cm
Bjelovar Bjelovarska 23 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 241 cm
Božjakovina Zelina 41 cm
Bračak Krapina 25 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4013 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7991 cm
Bregana Remont Bregana 22 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9130 cm
Bročice Retencija Trstik 95 cm
Brodarci Kupa 73 cm
Brod Na Kupi Kupica 70 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 52 cm
Brzet Novljanska Ričina 41 cm
čačinci Potok Vojlovica 51 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -28 cm
čaglin Londža 3 cm
čazma česma -56 cm
Cerna Biđ 196 cm
Cernik šumetlica 9 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 13 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) 68 cm
Crnac Sava 67 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 62 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 9 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 38 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 107 cm
Cs Rožec Retencija žutica 39 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 69 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 67 cm
đale Cetina 986 cm
Dalj Donau (Dunav) 444 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 452 cm
Daruvar Toplica 11 cm
Davor Sava 320 cm
Davor Save (сава, Sava) 318 cm
đelekovec Segovina 65 cm
Dobretin Una -32 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 85 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 69 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 112 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 273 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 265 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 266 cm
Dragotin Breznica 84 cm
Drastin Rječina 112 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -23 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -100 cm 471 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 72 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 31 cm
đurmanec Krapinica 22 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 46 cm 1.23 m³/s
Eminovci Kaptolka 6 cm
Farkašić Kupa 233 cm
Frkljevci Orljava 52 cm
Garešnica Ilova -41 cm
Glina Glina 206 cm
Goričan Mura 252 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 128 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 22 cm
Gračac 2 Otuča 17 cm
Gradac Vrbova 37 cm
Grobnik Posert 115 cm
Gruda Uzv. Konavočica 26 cm 0.01 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 87 cm
Gunja Sava 292 cm
Gunja Save (сава, Sava) 268 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 294 cm
Gusce Sava 201 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 193 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 186 cm
Gvozd Trepča 20 cm
Han Cetina 53 cm 23.39 m³/s
Hrvatska Dubica Una -106 cm
Hrvatska Kostajnica Una 69 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 66 cm
Hrvatsko Kupa 70 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 33 cm
Hum Na Sutli Sutla 22 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 32 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 271 cm
Ilova Ilova 14 cm
Istarske Toplice Mirna 37 cm
Izvor žrnovnica 82 cm 0.55 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 33 cm
Izvor Rječine Rječina 46 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -9 cm
Jamnička Kiselica Kupa 136 cm
Janja Lipa Pakra 43 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 205 cm
Jasenovac Sava 213 cm
Jelengrad Vučica 249 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 201 cm
Juzbašići Mrežnica 61 cm
Kamanje Kupa 125 cm
Kamenmost Vrljika 5 cm
Kamenolom Bijela 15 cm
Karlovac Kupa 34 cm
Karlovac Korana 283 cm
Klana Ričina Klanska 7 cm
Knin Krka 121 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 1 cm 9.19 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 31 cm
Koretići Bregana 23 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 92 cm
Krkanec Plitvica 79 cm
Krupa Krupa 78 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 104 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -85 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 60 cm
Kupari Kupa 78 cm
Kupljenovo Krapina 93 cm
Kusonje Pakra 4 cm
Kutina Kutinica 8 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 29 cm
Laboratorij žrnovnica 75 cm 0.47 m³/s
Ladešić Draga Kupa 117 cm
Lazina Brana Kupčina 17 cm
Lepoglava Bednja 32 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 181 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 60 cm
Lonjica Most Lonja 73 cm
Ludbreg Bednja 5 cm
Luke Gornja Dobra 115 cm
Luketići Korana 67 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 323 cm
Majdan Jadro 43 cm
Martinovo Selo Rječina 26 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 111 cm
Maslenjača Ilova 21 cm
Medsave Save (сава, Sava) -115 cm
Metković Neretva 93 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 38 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9059 cm
Mokro Polje Zrmanja 74 cm 1.04 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 229 cm
Most Budak (Avs) Lika 80 cm
Most Buzet Mirna 53 cm
Moste I Ljubljanica 128 cm
Most Raša Raša -1 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 116 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 22 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 350 cm
Mutvica Raša 113 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9404 cm
Narta česma 151 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -2 cm
Nijemci Bosut 173 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 258 cm
Obrovac Zrmanja 87 cm
Odra Odra 141 cm
Opačac Vrljika 104 cm 4.54 m³/s
Opuzen Neretva 76 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 57 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 6 cm
Orlovac Ruda Velika 140 cm 24.12 m³/s
Osijek Donau (Drava) 222 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 218 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 114 cm
Pavića Most Cetina 78 cm 7.48 m³/s
Pavlovac česma 40 cm
Pengari Mirna 33 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2675 cm
Petnja Akumulacija Petnja 766 cm
Piljenice Pakra 22 cm
Plesmo Retencija Opeka 9047 cm
Pleternica Londža 27 cm
Plovanija Dragonja 30 cm
Podbadanj Dubračina 48 cm
Podsused Save (сава, Sava) -31 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 29 cm 0.23 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 81 cm
Ponte Porton Mirna 3 cm
Popovec Kašina 12 cm
Potpićan Raša 205 cm
Požega Orljava 13 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 182 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 45 cm
Rastoke Slunjčica 20 cm
Rečica 2 Kupa 104 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9300 cm
Resnik Londža 11 cm
Retencija Kupčina Kupčina 70 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 61 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 36 cm
Rušani županijski Kanal 116 cm
Samobor Gradna 21 cm
Selište (Avs) Lika 48338 cm
Selo Kupa Kupa 54 cm
Sepčići Karbuna 39 cm
Sifon Odra Odra 128 cm
Sifon Odra Ok Odra -16 cm
široka Rijeka Glina 27 cm
šišinec Kupa 201 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 45 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 182 cm
Slavonski Brod Donau 183 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 179 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 244 cm
Slavonski Samac Save -36 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -40 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 9 cm
Sloboština Orljava 46 cm
Slunj Uzvodni Korana 46 cm
španjuša Tisovac 23 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 12 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 166 cm
Staševica Matica Vrgorska 76 cm
Stative Donje Donja Dobra 53 cm
štivica Kanal Crnac -10 cm
štrbački Buk Una 96 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 61 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina -4 cm
Sunja Sunja 120 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -59 cm
Titov Trg Rječina 65 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 58 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 20 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 56 cm
Trilj žičara Cetina 33 cm 28.66 m³/s
Tuhovec Bednja 74 cm
Tunel čepić Boljunčica 14 cm
Turkovići Gornja Dobra 93 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 93 cm
Tvornica Papira Rječina 123 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 785 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 170 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -144 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 27 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 5 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 72 cm
Valići Rječina 22551 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 222 cm
Vaška županijski Kanal 167 cm
Velemerić Korana 53 cm
Velika Veličanka 17 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 16 cm
Veliko Vukovje Ilova 84 cm
Veljun Korana 113 cm
Veljun (Dhmz) Korana 115 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 165 cm
Vivoze Gacka 106 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 354 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 398 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 344 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 412 cm
Vranovina Glina 73 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 377 cm
Vrpolje Biđ 167 cm
Vuka Vuka 68 cm
Vukovar Donau (Dunav) 257 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 257 cm
Zabok Krapinica 36 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -71 cm
Zagreb Vrapčak 40 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -72 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 45 cm
Zamost2 čabranka 82 cm
Zapeć Kupa 100 cm
žegar Nizv. Zrmanja 54 cm
Zelenjak Sutla 138 cm
železnica Bednja 33 cm
Zlatar Bistrica Krapina 57 cm
županja Save (сава, Sava) 176 cm