We hebben 1 actuele waterstanden gevonden voor 'Mynnar I Överstbyträsket'

Ytterholmen Mynnar I överstbyträsket 5.57 m³/s