We hebben 1 actuele waterstanden gevonden voor 'Mynnar I Överstbyträsket'

Ytterholmen Mynnar I överstbyträsket 9.34 m³/s