Found 4 live water levels for 'Biđ'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cerna Biđ 142 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 48 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 92 cm
Vrpolje Biđ 118 cm