Found 4 live water levels for 'Biđ'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cerna Biđ 146 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 56 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 122 cm
Vrpolje Biđ 142 cm