Found 3 live water levels for 'Bielersee'

SWITZERLAND

Station Water bodyWater levelFlowMap
Biel-Bienne I Bielersee (Lac De Bienne) 42945 cm
Biel-Bienne Ii Bielersee (Lac De Bienne) 42945 cm
Ligerz, Klein Twann Bielersee 42946 cm