Found 2 live water levels for 'Boljunčica'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7752 cm
Tunel čepić Boljunčica -48 cm