Found 2 live water levels for 'Boljunčica'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7863 cm
Tunel čepić Boljunčica -39 cm