Found 3 live water levels for 'Förmitz'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Förmitz Seepegel Förmitztalsperre 52894 cm
Förmitz Speicherabfluss Förmitz 167 cm 0.94 m³/s
Förmitz Speicherzufluss Förmitz 128 cm 0.17 m³/s