Found 3 live water levels for 'Förmitz'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Förmitz Seepegel Förmitztalsperre 52903 cm
Förmitz Speicherabfluss Förmitz 140 cm 0.35 m³/s
Förmitz Speicherzufluss Förmitz 125 cm 0.15 m³/s