Found 3 live water levels for 'Londža'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
čaglin Londža 30 cm
Pleternica Londža 56 cm
Resnik Londža 21 cm