Found 3 live water levels for 'Rajčanka'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Poluvsie Rajčanka 53 cm
šuja Rajčanka 47 cm
žilina Rajčanka 136 cm