Found 3 live water levels for 'Rajčanka'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Poluvsie Rajčanka 45 cm
šuja Rajčanka 39 cm
žilina Rajčanka 131 cm