Found 3 live water levels for 'Rudava'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Sološnica Rudava 78 cm
Studienka Rudava 72 cm
Veľké Leváre Rudava 51 cm