Found 13 live water levels for 'Sele'

GERMANY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Boekenfoerde 2 Gieseler 45.9 cm
Overhagen Gieseler 42.3 cm

ITALY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Albanella Sele 76 cm
Auletta Sele 13 cm
Buccino Sele 16 cm
Castel S. Lorenzo Sele 27 cm
Contursi Sele 170 cm
F. Melandro S. Angelo Le Fratte Sele 41 cm
Persano Sele Sele 54 cm
Ponte Calore Sele 15 cm
Romagnano Sele -97 cm
Salvitelle Sele -6 cm
Sele Alla Foce Sele 55 cm