Found 6 live water levels for 'Slaná'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bretka Slaná 88 cm
Gemerská Poloma Slaná 57 cm
Lenartovce Slaná 108 cm
Rožňava Slaná 71 cm
Vlachovo Slaná 68 cm
Vyšná Slaná Slaná 32 cm