Found 6 live water levels for 'Slaná'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bretka Slaná 71 cm
Gemerská Poloma Slaná 52 cm
Lenartovce Slaná 70 cm
Rožňava Slaná 59 cm
Vlachovo Slaná 64 cm
Vyšná Slaná Slaná 28 cm