Found 5 live water levels for 'Torysa'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Košické Olšany Torysa 77 cm
Nižné Repaše Torysa 19 cm
Prešov Torysa 103 cm
Sabinov Torysa 109 cm
Torysa Torysa 33 cm