Found 5 live water levels for 'Turiec'

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Behynce Turiec 79 cm
Gemerská Ves Turiec 56 cm
Ivančiná Turiec 42 cm
Martin Turiec 127 cm
Turček Turiec 38 cm