We found 284 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 51 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 331 cm
Akumulacija Borovik Vuka 810 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 582 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 288 cm
Bačica Akumulacija Bačica 406 cm
Badljevina Bijela 27 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 246 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 204 cm
Berberov Buk Zrmanja 58 cm 7.48 m³/s
Bilaj Lika 131 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 146 cm
Božjakovina Zelina 23 cm
Bračak Krapina 22 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4005 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7912 cm
Bregana Remont Bregana 20 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9164 cm
Bročice Retencija Trstik 108 cm
Brodarci Kupa 77 cm
Brod Na Kupi Kupica 50 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 35 cm
čačinci Potok Vojlovica 59 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -28 cm
čaglin Londža 9 cm
čazma česma -49 cm
Cerna Biđ 185 cm
Cernik šumetlica 11 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 3 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 113 cm 9.37 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) -69 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -73 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 32 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 130 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 58 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 73 cm
đale Cetina 1079 cm
Dalj Donau (Dunav) 444 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 447 cm
Daruvar Toplica 13 cm
Davor Save (сава, Sava) 228 cm
đelekovec Segovina 79 cm
Dobretin Una 59 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -43 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 69 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 58 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 83 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 83 cm
Dragotin Breznica 48 cm
Drastin Rječina 65 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -145 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -204 cm 154 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 39 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -137 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 55 cm 2.6 m³/s
Eminovci Kaptolka -4 cm
Farkašić Kupa 186 cm
Frkljevci Orljava 47 cm
Garešnica Ilova -40 cm
Glina Glina 210 cm
Goričan Mura 147 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 126 cm
Grab 1 Grab 51 cm 2.1 m³/s
Grabarje Glogovica 24 cm
Gračac 2 Otuča 17 cm
Gradac Vrbova 31 cm
Grobnik Posert 87 cm
Gruda Uzv. Konavočica 32 cm 0.18 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 26 cm
Gunja Save (сава, Sava) 274 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 248 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 52 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 42 cm
Gvozd Trepča 20 cm
Han Cetina 101 cm 60.81 m³/s
Hrvatska Dubica Una -100 cm
Hrvatska Kostajnica Una 77 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 74 cm
Hrvatsko Kupa 37 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa -1 cm
Hum Na Sutli Sutla 11 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 451 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 278 cm
Ilova Ilova 13 cm
Istarske Toplice Mirna 22 cm
Izvor žrnovnica 89 cm 0.76 m³/s
Izvor Gacke Gacka 41 cm
Izvor Kupice Kupica 19 cm
Izvor Rječine Rječina 10 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -16 cm
Jamnička Kiselica Kupa 79 cm
Janja Lipa Pakra 44 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 93 cm
Jelengrad Vučica 83 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 102 cm
Juzbašići Mrežnica 62 cm
Kamanje Kupa 67 cm
Kamenmost Vrljika 19 cm
Kamenolom Bijela 18 cm
Karlovac Korana 278 cm
Karlovac Kupa -32 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 131 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 5 cm 11.65 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 29 cm
Koretići Bregana 24 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 91 cm
Krkanec Plitvica 50 cm
Krupa Krupa 67 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 85 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -85 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 41 cm
Kupljenovo Krapina 67 cm
Kusonje Pakra 5 cm
Kutina Kutinica 9 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 80 cm 0.85 m³/s
Ladešić Draga Kupa 49 cm
Lazina Brana Kupčina 16 cm
Lepoglava Bednja 25 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 85 cm
Lipovac Bosut 58 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 35 cm
Ludbreg Bednja 22 cm
Luke Gornja Dobra 64 cm
Luketići Korana 63 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 236 cm
Majdan Jadro 49 cm
Martinovo Selo Rječina -1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 44 cm
Maslenjača Ilova 23 cm
Medsave Save (сава, Sava) -234 cm
Metković Neretva 94 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9081 cm
Mokro Polje Zrmanja 67 cm 2.09 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 65 cm
Most Budak (Avs) Lika 552 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 52 cm
Most Raša Raša -12 cm
Most Rijavac Pazinski Potok
Mrzlo Polje Mrežnica 11 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 178 cm
Mutvica Raša 26 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 171 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -2 cm
Nijemci Bosut 173 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 151 cm
Obrovac Zrmanja 67 cm
Odra Odra 62 cm
Opačac Vrljika 107 cm 5.7 m³/s
Opuzen Neretva 83 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 92 cm 10.47 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 67 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 135 cm
Pavića Most Cetina 77 cm 7.18 m³/s
Pavlovac česma 67 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2576 cm
Petnja Akumulacija Petnja 768 cm
Piljenice Pakra 46 cm
Plesmo Retencija Opeka 9062 cm
Pleternica Londža 30 cm
Plovanija Dragonja 22 cm
Podbadanj Dubračina 20 cm
Podsused Save (сава, Sava) -168 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 41 cm
Ponte Porton Mirna -16 cm
Popovec Kašina 13 cm
Potpićan Raša 82 cm
Požega Orljava 20 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 100 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 10 cm
Rastoke Slunjčica 15 cm
Rečica 2 Kupa 29 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9303 cm
Resnik Londža 13 cm
Retencija Kupčina Kupčina 56 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 52 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -138 cm
Rušani županijski Kanal 76 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 48302 cm
Selo Kupa Kupa 11 cm
Sepčići Karbuna 23 cm
Sifon Odra Ok Odra -5 cm
Sifon Odra Odra 108 cm
široka Rijeka Glina 28 cm
šišinec Kupa 148 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 53 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 109 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 105 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 163 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -102 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 5 cm
Sloboština Orljava 51 cm
Slunj Uzvodni Korana 40 cm
španjuša Tisovac 28 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 10 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 72 cm
Staševica Matica Vrgorska 83 cm
Stative Donje Donja Dobra 190 cm
štivica Kanal Crnac -64 cm
štrbački Buk Una 89 cm
Strmac Kupčina -1 cm
Struga Banska Una 72 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8972 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina -1 cm
Sunja Sunja 111 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -220 cm
Titov Trg Rječina 25 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 103 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 114 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 141 cm
Trilj žičara Cetina 132 cm 103.62 m³/s
Tuhovec Bednja 52 cm
Tunel čepić Boljunčica -27 cm
Turkovići Gornja Dobra 48 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 48 cm
Tvornica Papira Rječina 63 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 509 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 217 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -312 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 45 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -126 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 76 cm
Valići Rječina 22506 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 167 cm
Vaška županijski Kanal 110 cm
Velemerić Korana 55 cm
Velika Veličanka 17 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 27 cm
Veliko Vukovje Ilova 93 cm
Veljun Korana 106 cm
Veljun (Dhmz) Korana 108 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 29 cm
Vinkovci Bosut 150 cm
Vivoze Gacka 109 cm
Vranovina Glina 77 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 220 cm
Vrpolje Biđ 161 cm
Vuka Vuka 83 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 260 cm
Zabok Krapinica 16 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -208 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -206 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 59 cm
Zapeć Kupa 36 cm
žegar Nizv. Zrmanja 57 cm
Zelenjak Sutla 81 cm
železnica Bednja 24 cm
Zlatar Bistrica Krapina 58 cm
županja Save (сава, Sava) 113 cm
Zvečevo Brzaja