We found 284 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 50 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 330 cm
Akumulacija Borovik Vuka 810 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 582 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 265 cm
Bačica Akumulacija Bačica 407 cm
Badljevina Bijela 27 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 234 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 160 cm
Berberov Buk Zrmanja 58 cm 7.48 m³/s
Bilaj Lika 135 cm
Bjelovar Bjelovarska 31 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 184 cm
Božjakovina Zelina 30 cm
Bračak Krapina 40 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4007 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7917 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9154 cm
Bročice Retencija Trstik 105 cm
Brodarci Kupa 92 cm
Brod Na Kupi Kupica 74 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 59 cm
Brzet Novljanska Ričina 43 cm
čačinci Potok Vojlovica 59 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -28 cm
čaglin Londža 8 cm
čazma česma -34 cm
Cerna Biđ 182 cm
Cernik šumetlica 11 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 3 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 112 cm 9.09 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) 2 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) -3 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 33 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 123 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 60 cm
Cs Vezišće Retencija žutica
đakovo Zlk Biđ Polja 73 cm
đale Cetina 1107 cm
Dalj Donau (Dunav) 425 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 427 cm
Daruvar Toplica 13 cm
Davor Save (сава, Sava) 211 cm
đelekovec Segovina 83 cm
Dobretin Una 59 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -18 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 69 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 64 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 49 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 47 cm
Dragotin Breznica 62 cm
Drastin Rječina 63 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -89 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -154 cm 283 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 38 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 11 cm
đurmanec Krapinica 22 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 54 cm 2.42 m³/s
Eminovci Kaptolka -4 cm
Farkašić Kupa 211 cm
Frkljevci Orljava 48 cm
Garešnica Ilova -38 cm
Glina Glina 216 cm
Goričan Mura 196 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 140 cm
Grab 1 Grab 51 cm 2.1 m³/s
Grabarje Glogovica 24 cm
Gračac 2 Otuča 17 cm
Gradac Vrbova 34 cm
Grobnik Posert 86 cm
Gruda Uzv. Konavočica 32 cm 0.18 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 58 cm
Gunja Save (сава, Sava) 274 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 231 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 96 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 89 cm
Gvozd Trepča 28 cm
Han Cetina 80 cm 42.45 m³/s
Hrvatska Dubica Una -100 cm
Hrvatska Kostajnica Una 77 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 73 cm
Hrvatsko Kupa 60 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 22 cm
Hum Na Sutli Sutla 26 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 364 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 263 cm
Ilova Ilova 20 cm
Istarske Toplice Mirna 25 cm
Izvor žrnovnica 89 cm 0.76 m³/s
Izvor Gacke Gacka 41 cm
Izvor Kupice Kupica 38 cm
Izvor Rječine Rječina 8 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -17 cm
Jamnička Kiselica Kupa 123 cm
Janja Lipa Pakra 46 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 89 cm
Jelengrad Vučica 41 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 144 cm
Juzbašići Mrežnica 65 cm
Kamanje Kupa 113 cm
Kamenmost Vrljika 18 cm
Kamenolom Bijela 18 cm
Karlovac Korana 282 cm
Karlovac Kupa 39 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 128 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 5 cm 11.65 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 51 cm
Koretići Bregana 27 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 91 cm
Krkanec Plitvica 72 cm
Krupa Krupa 66 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 107 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -86 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 65 cm
Kupljenovo Krapina 96 cm
Kusonje Pakra 5 cm
Kutina Kutinica 10 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 80 cm 0.85 m³/s
Ladešić Draga Kupa 94 cm
Lazina Brana Kupčina 21 cm
Lepoglava Bednja 45 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 85 cm
Lipovac Bosut 50 cm
Ljubanj Spačva 199 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 58 cm
Ludbreg Bednja 33 cm
Luke Gornja Dobra 103 cm
Luketići Korana 64 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 221 cm
Majdan Jadro 49 cm
Martinovo Selo Rječina 1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 42 cm
Maslenjača Ilova 23 cm
Medsave Save (сава, Sava) -174 cm
Metković Neretva 84 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9080 cm
Mokro Polje Zrmanja 67 cm 2.09 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 47 cm
Most Budak (Avs) Lika 517 cm
Most Buzet Mirna 49 cm
Moste I Ljubljanica 98 cm
Most Raša Raša -15 cm
Most Rijavac Pazinski Potok
Mrzlo Polje Mrežnica 19 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 222 cm
Mutvica Raša 28 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 171 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -1 cm
Nijemci Bosut 173 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 191 cm
Obrovac Zrmanja 59 cm
Odra Odra 77 cm
Opačac Vrljika 107 cm 5.7 m³/s
Opuzen Neretva 75 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 145 cm 25.86 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 29 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 134 cm
Pavića Most Cetina 77 cm 7.18 m³/s
Pavlovac česma 82 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2547 cm
Petnja Akumulacija Petnja 767 cm
Piljenice Pakra 22 cm
Plesmo Retencija Opeka 9059 cm
Pleternica Londža 30 cm
Plovanija Dragonja 37 cm
Podbadanj Dubračina 37 cm
Podsused Save (сава, Sava) -90 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 83 cm
Ponte Porton Mirna 3 cm
Popovec Kašina 15 cm
Potpićan Raša 80 cm
Požega Orljava 19 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 136 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -4 cm
Pribanjci Kupa 34 cm
Rastoke Slunjčica 16 cm
Rečica 2 Kupa 94 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9304 cm
Resnik Londža 13 cm
Retencija Kupčina Kupčina 56 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 60 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 11 cm
Rušani županijski Kanal 76 cm
Samobor Gradna 21 cm
Selište (Avs) Lika 48304 cm
Selo Kupa Kupa 55 cm
Sepčići Karbuna 23 cm
Sifon Odra Ok Odra -5 cm
Sifon Odra Odra 108 cm
široka Rijeka Glina 36 cm
šišinec Kupa 190 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 52 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 94 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 91 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 148 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -120 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje
Sloboština Orljava 54 cm
Slunj Uzvodni Korana 42 cm
španjuša Tisovac 28 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 26 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 56 cm
Staševica Matica Vrgorska 82 cm
Stative Donje Donja Dobra 93 cm
štivica Kanal Crnac -64 cm
štrbački Buk Una 89 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 71 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8973 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina 2 cm
Sunja Sunja 110 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -194 cm
Titov Trg Rječina 16 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 103 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 106 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 143 cm
Trilj žičara Cetina 120 cm 93.38 m³/s
Tuhovec Bednja 87 cm
Tunel čepić Boljunčica -29 cm
Turkovići Gornja Dobra 77 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 79 cm
Tvornica Papira Rječina 63 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 474 cm
Ustava črnec črnec 38 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 202 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -162 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -105 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 35 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 70 cm
Valići Rječina 22458 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 176 cm
Vaška županijski Kanal 113 cm
Velemerić Korana 53 cm
Velika Veličanka 17 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 29 cm
Veliko Vukovje Ilova 91 cm
Veljun Korana 108 cm
Veljun (Dhmz) Korana 110 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 39 cm
Vinkovci Bosut 150 cm
Vivoze Gacka 109 cm
Vranovina Glina 80 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 206 cm
Vrpolje Biđ 161 cm
Vuka Vuka 80 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 240 cm
Zabok Krapinica 39 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -131 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -130 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 76 cm
Zapeć Kupa 93 cm
žegar Nizv. Zrmanja 56 cm
Zelenjak Sutla 124 cm
železnica Bednja 50 cm
Zlatar Bistrica Krapina 71 cm
županja Save (сава, Sava) 91 cm
Zvečevo Brzaja