We found 311 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 34 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 237 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 562 cm
Aljmas Donau (Dunav) 109 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 114 cm
Bačica Akumulacija Bačica 378 cm
Badljevina Bijela 35 cm
Batina Donau (Dunav) 91 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 92 cm
Batinske Rog-Strug 23 cm
Belisce Donau (Drava) 62 cm
Belišće (Dhmz) Drava 54 cm
Berberov Buk Zrmanja 41 cm 0.99 m³/s
Bilaj Lika -37 cm
Bjelovar Bjelovarska 19 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 86 cm 6.78 m³/s
Bosut Granica Bosut -24 cm
Botovo (Dhmz) Drava 23 cm
Božjakovina Zelina 20 cm
Bračak Krapina 13 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3700 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 19 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9114 cm
Bročice Retencija Trstik 195 cm
Brodarci Kupa 41 cm
Brod Na Kupi Kupica 33 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 12 cm
čačinci Potok Vojlovica 42 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -20 cm
čaglin Londža 12 cm
čazma česma -65 cm
Cerna Biđ 152 cm
Cernik šumetlica 3 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 1 cm
česma Ušće česma -18 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.25 m³/s
čovići Gacka 24 cm
Crnac Drau (Sava) -152 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) -154 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -161 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 5 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 12 cm
Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec-Lonja 48 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 98 cm
Cs Posavski Bregi Ok Lonja-Strug 3 cm
Cs Rožec Retencija žutica 34 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 19 cm
Cs Vezišće Retencija žutica -1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 40 cm
đale Cetina 965 cm
Dalj Donau (Dunav) 278 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 276 cm
Daruvar Toplica 4 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 80 cm
Davor Drau (Sava) 74 cm
đelekovec Segovina 15 cm
Dobretin Una 38 cm
Donja Dubrava Drava -92 cm
Donja Kupčina Ok Kupa-Kupa 71 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 46 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 57 cm
Donji Miholjac Drava -92 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -88 cm
Dragotin Breznica 70 cm
Drastin Rječina 61 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -178 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -228 cm 107 m³/s
Dubrava štefanovec 9 cm
Dubravica Pazinski Potok 16 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -192 cm
đurmanec Krapinica 4 cm
Dvor Nizvodni Ljuta delayed
Eminovci Kaptolka 3 cm
Farkašić Kupa 158 cm
Frkljevci Orljava 27 cm
Garešnica Ilova -34 cm
Glina Glina 210 cm
Goričan Mura 106 cm
Gornja šumetlica Sivornica 20 cm
Gospić Novčica 108 cm
Grab 1 Grab 34 cm 0.59 m³/s
Grabarje Glogovica 34 cm
Gračac 2 Otuča 8 cm
Gradac Vrbova 60 cm
Grobnik Posert 61 cm
Gubaševo 1 Horvatska 17 cm
Gunja Drau (Sava) 93 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 93 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 94 cm
Gusce Drau (Sava) -78 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -122 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) -75 cm
Gvozd Trepča 6 cm
Han Cetina 95 cm 55.24 m³/s
Hrvatska Dubica Una -141 cm
Hrvatska Kostajnica Una 29 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 30 cm
Hrvatsko Kupa 32 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa -5 cm
Hum Na Sutli Sutla 8 cm
Ilok Donau (Dunav) 126 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 124 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 124 cm
Ilova Ilova 29 cm
Istarske Toplice Mirna 16 cm
Izvor žrnovnica 73 cm 0.31 m³/s
Izvor Gacke Gacka 15 cm
Izvor Kupice Kupica 5 cm
Izvor Rječine Rječina
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 5 cm
Jamnička Kiselica Kupa 90 cm
Janja Lipa Pakra 21 cm
Jankovića Buk Zrmanja -2 cm 1.17 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) -76 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) -62 cm
Jelengrad Vučica 5 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 82 cm
Juzbašići Mrežnica 47 cm
Kamanje Kupa 62 cm
Kamenmost Vrljika -20 cm
Kamenolom Bijela 2 cm
Karlovac Korana 251 cm
Karlovac Kupa 11 cm
Knin Krka 78 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -6 cm 5.45 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 1 cm
Koretići Bregana 21 cm
Koritna Glogovnica 75 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 77 cm
Krkanec Plitvica 49 cm
Krupa Krupa 49 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 78 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -28 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 74 cm
Kupari Kupa 34 cm
Kupljenovo Krapina 46 cm
Kusonje Pakra -10 cm
Kutina Kutinica 1 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 24 cm
Ladešić Draga Kupa 40 cm
Lazina Sabirni Kanal Ac Zg-Ri 54 cm
Lazina Brana Kupčina 9 cm
Lepoglava Bednja 20 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 83 cm
Lipovac Bosut 146 cm
Ljubanj Spačva 164 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 21 cm
Ludbreg Bednja -17 cm
Luke Gornja Dobra 57 cm
Luketići Korana 53 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 100 cm
Mahično Ok Kupa-Kupa -30 cm
Majdan Jadro 38 cm
Martinovo Selo Rječina 1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 5 cm
Maslenjača Ilova 14 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -245 cm
Mlačine Gliboki 113 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 18 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9009 cm
Mokro Polje Zrmanja 56 cm 0.35 m³/s
Moslavina Drava -69 cm
Most Budak (Avs) Lika 63 cm
Most Buzet Mirna 53 cm
Moste I Ljubljanica 13 cm
Most Raša Raša 5 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 10 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 6 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 138 cm
Mutvica Raša 2 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9400 cm
Narta česma 121 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -7 cm
Nijemci Bosut 142 cm
Novo Virje Skela Drava 51 cm
Obrovac Zrmanja 72 cm
Odra Odra
Opačac Vrljika 91 cm 1.52 m³/s
Opuzen Neretva 53 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 50 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 2 cm
Orlovac Ruda Velika 56 cm 3.63 m³/s
Osijek Drava -72 cm
Osijek Donau (Drava) -109 cm
Osijek (Dhmz) Drava -110 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 40 cm
Pavića Most Cetina 72 cm 5.75 m³/s
Pavlovac česma 27 cm
Pengari Mirna 18 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1293 cm
Petnja Akumulacija Petnja 516 cm
Piljenice Pakra 46 cm
Plesmo Retencija Opeka 9017 cm
Pleternica Londža 36 cm
Plovanija Dragonja -2 cm
Podbadanj Dubračina 22 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -235 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -7 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 48 cm
Ponte Porton Mirna -36 cm
Potpićan Raša 45 cm
Požega Orljava 9 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 42 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš
Pribanjci Kupa 1 cm
Rastoke Slunjčica 18 cm
Rečica Ok Kupa-Kupa 56 cm
Rečica 2 Kupa 87 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9295 cm
Resnik Londža 3 cm
Retencija Kupčina Kupčina 51 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 68 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -193 cm
Rušani županijski Kanal 86 cm
Samobor Gradna 17 cm
Selište (Avs) Lika 47839 cm
Selo Kupa Kupa 14 cm
Sepčići Karbuna 5 cm
Sifon Odra Odra 108 cm
Sifon Odra Ok Odra 35 cm
široka Rijeka Glina 58 cm
šišinec Kupa 133 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 32 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) -24 cm
Slavonski Brod Donau -25 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -21 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 26 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) -241 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -10 cm
Sloboština Orljava 29 cm
Slunj Uzvodni Korana 31 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) -53 cm
Staro Petrovo Selo Lk Orljava-Adžamovka 30 cm
Staševica Matica Vrgorska 80 cm
Stative Donje Donja Dobra 39 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 66 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 218 cm
Strmac Kupčina -3 cm
Struga Banska Una 24 cm
Strug - Batinske Rog 32 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -100 cm
Stubičke Toplice Topličina -16 cm
Sunja Sunja 126 cm
Terezino Polje Drava -320 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -320 cm
Tisne Stine 1 Cetina 93 cm
Titov Trg Rječina 43 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 78 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 87 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 105 cm
Trilj žičara Cetina 99 cm 76.22 m³/s
Tuhovec Bednja 44 cm
Tunel čepić Boljunčica -56 cm
Turkovići Gornja Dobra 39 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 40 cm
Tvornica Papira Rječina 51 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 796 cm
Ustava črnec črnec 30 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 92 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 156 cm
Ustava Prevlaka Ok Lonja-Strug
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -380 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -42 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) -178 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 51 cm
Valići Rječina 22259 cm
Vaška županijski Kanal 48 cm
Velemerić Korana 41 cm
Velika Veličanka 10 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 3 cm
Veliko Vukovje Ilova 55 cm
Veljun Korana 99 cm
Veljun (Dhmz) Korana 102 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 123 cm
Vivoze Gacka 88 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 206 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 227 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 213 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 257 cm
Vranovina Glina 66 cm
Vrbovka Drava 83 cm
Vrbovljani 1 Ok Lonja-Strug 8959 cm
Vrelo Zrmanje Zrmanja
Vrpolje Biđ 118 cm
Vuka Vuka 57 cm
Vukovar Donau (Dunav) 111 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 100 cm
Zabok Krapinica 7 cm
Zagreb Vrapčak 37 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -252 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 16 cm
Zamost2 čabranka 31 cm
Zapeć Kupa 29 cm
žegar Nizv. Zrmanja 38 cm
Zelenjak Sutla 71 cm
železnica Bednja 16 cm
Zlatar Bistrica Krapina 47 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) -84 cm
Zvečevo Brzaja