Wir haben 298 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 74 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 310 cm
Akumulacija Borovik Vuka 634 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 586 cm
Aljmas Donau (Dunav) 111 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 111 cm
Bačica Akumulacija Bačica 427 cm
Badljevina Bijela 52 cm
Batina Donau (Dunav) 69 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 68 cm
Batinske Rog-Strug 100 cm
Belisce Donau (Drava) 112 cm
Belišće (Dhmz) Drava 109 cm
Berberov Buk Zrmanja 94 cm 42.22 m³/s
Bilaj Lika 116 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 132 cm 21.39 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 38 cm
Božjakovina Zelina 53 cm
Bračak Krapina 37 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3639 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7909 cm
Bregana Remont Bregana 26 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9441 cm
Bročice Retencija Trstik 111 cm
Brodarci Kupa 108 cm
Brod Na Kupi Kupica 77 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 65 cm
Brzet Novljanska Ričina 53 cm
čačinci Potok Vojlovica 89 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -21 cm
čaglin Londža 41 cm
čazma česma -22 cm
Cerna Biđ 158 cm
Cernik šumetlica 12 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 19 cm
česma Ušće česma 208 cm
čikotina Lađa Cetina 123 cm 12.48 m³/s
čovići Gacka 86 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 387 cm
Crnac Drau (Sava) 397 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 390 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 171 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 95 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 298 cm
Cs Rožec Retencija žutica 100 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 286 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 112 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 127 cm
đale Cetina 1099 cm
Dalj Donau (Dunav) 280 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 273 cm
Daruvar Toplica 10 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 710 cm
Davor Drau (Sava) 713 cm
đelekovec Segovina 42 cm
Dobretin Una 109 cm
Donja Dubrava Drava -129 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 101 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 47 cm
Donji Miholjac Drava -28 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -9 cm
Dragotin Breznica 45 cm
Drastin Rječina 133 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -134 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -189 cm 186 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 87 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 222 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 73 cm 7.42 m³/s
Eminovci Kaptolka 9 cm
Farkašić Kupa 435 cm
Frkljevci Orljava 64 cm
Garešnica Ilova -9 cm
Glina Glina 220 cm
Goričan Mura 105 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 151 cm
Grab 1 Grab 93 cm 11.06 m³/s
Grabarje Glogovica 31 cm
Gračac 2 Otuča 38 cm
Gradac Vrbova 97 cm
Grobnik Posert 115 cm
Gruda Uzv. Konavočica 46 cm 1.3 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 52 cm
Gunja Drau (Sava) 750 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 753 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 748 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 557 cm
Gvozd Trepča 23 cm
Han Cetina 213 cm 165.54 m³/s
Hrvatska Dubica Una 82 cm
Hrvatska Kostajnica Una 198 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 192 cm
Hrvatsko Kupa 74 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 34 cm
Hum Na Sutli Sutla 22 cm
Ilok Donau (Dunav) 134 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 134 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 132 cm
Ilova Ilova 36 cm
Istarske Toplice Mirna 50 cm
Izvor žrnovnica 128 cm 4.45 m³/s
Izvor Gacke Gacka 71 cm
Izvor Kupice Kupica 42 cm
Izvor Rječine Rječina
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -10 cm
Jamnička Kiselica Kupa 211 cm
Janja Lipa Pakra 59 cm
Jankovića Buk Zrmanja 99 cm 49.48 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 611 cm
Jasenovac Drau (Sava) 619 cm
Jelengrad Vučica 9 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 112 cm
Juzbašići Mrežnica 92 cm
Kamanje Kupa 137 cm
Kamenmost Vrljika 80 cm
Kamenolom Bijela 17 cm
Karlovac Kupa 191 cm
Karlovac Korana 313 cm
Klana Ričina Klanska 15 cm
Knin Krka 215 cm 27.86 m³/s
Komolac Ombla 59 cm 64.43 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 34 cm
Koretići Bregana 29 cm
Koritna Glogovnica 82 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 103 cm
Krkanec Plitvica 71 cm
Krupa Krupa 87 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 188 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -19 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 69 cm
Kupari Kupa 74 cm
Kupljenovo Krapina 84 cm
Kusonje Pakra 10 cm
Kutina Kutinica 12 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 32 cm
Ladešić Draga Kupa 106 cm
Lazina Brana Kupčina 21 cm
Lepoglava Bednja 45 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 85 cm
Lipovac Bosut 191 cm
Ljubanj Spačva 211 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 123 cm
Lonjica Most Lonja 41 cm
Ludbreg Bednja 9 cm
Luke Gornja Dobra 95 cm
Luketići Korana 79 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 701 cm
Majdan Jadro 105 cm
Martinovo Selo Rječina 34 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 128 cm
Maslenjača Ilova 28 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -197 cm
Mlačine Gliboki 134 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 34 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9020 cm
Mokro Polje Zrmanja 79 cm -1 m³/s
Moslavina Drava -30 cm
Most Budak (Avs) Lika 116 cm
Most Buzet Mirna 70 cm
Moste I Ljubljanica 131 cm
Most Raša Raša -38 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 121 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 92 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 135 cm
Mutvica Raša 22 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9432 cm
Narta česma 210 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 8 cm
Nijemci Bosut 187 cm
Novo Virje Skela Drava 50 cm
Obrovac Zrmanja 143 cm
Odra Odra 466 cm
Opuzen Neretva 179 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 88 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 4 cm
Orlovac Ruda Velika 145 cm 25.86 m³/s
Osijek Drava -61 cm
Osijek Donau (Drava) -55 cm
Osijek (Dhmz) Drava -60 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 123 cm
Pavića Most Cetina 114 cm 22.38 m³/s
Pavlovac česma 79 cm
Pengari Mirna 40 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2258 cm
Piljenice Pakra 67 cm
Plesmo Retencija Opeka 9108 cm
Pleternica Londža 52 cm
Plovanija Dragonja 23 cm
Podbadanj Dubračina 84 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -167 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 29 cm 0.23 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 60 cm
Ponte Porton Mirna -9 cm
Potpićan Raša 194 cm
Požega Orljava 33 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 125 cm
Preljev Jantak česma -111 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 38 cm
Rastoke Slunjčica 34 cm
Rečica 2 Kupa 265 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9417 cm
Resnik Londža 39 cm
Retencija Kupčina Kupčina 100 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 61 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 146 cm
Rušani županijski Kanal 133 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48311 cm
Selo Kupa Kupa 77 cm
Sepčići Karbuna 48 cm
Sifon Odra Ok Odra 19 cm
Sifon Odra Odra 112 cm
široka Rijeka Glina 65 cm
šišinec Kupa 428 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 93 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 557 cm
Slavonski Brod Donau 562 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 559 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 596 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 429 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 36 cm
Sloboština Orljava 57 cm
Slunj Uzvodni Korana 76 cm
španjuša Tisovac 67 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 35 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 548 cm
Staševica Matica Vrgorska 492 cm
Stative Donje Donja Dobra 178 cm
štivica Kanal Crnac 39 cm
štrbački Buk Una 146 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 775 cm
Strmac Kupčina 5 cm
Struga Banska Una 209 cm
Strug - Batinske Rog 91 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 66 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9130 cm
Stružec Kanal Obžev 106 cm
Stubičke Toplice Topličina 2 cm
Sunja Sunja 113 cm
Terezino Polje Drava -284 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -282 cm
Tisne Stine 1 Cetina 159 cm
Titov Trg Rječina 121 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 213 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 230 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 262 cm
Trilj žičara Cetina 237 cm 222.13 m³/s
Tuhovec Bednja 69 cm
Tunel čepić Boljunčica 80 cm
Turkovići Gornja Dobra 76 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 75 cm
Tvornica Papira Rječina 152 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 341 cm
Ustava črnec črnec 153 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 84 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 165 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) 19 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 399 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 400 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 120 cm
Valići Rječina 22510 cm
Vaška županijski Kanal 53 cm
Velemerić Korana 98 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 7 cm
Veljun Korana 149 cm
Veljun (Dhmz) Korana 152 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 42 cm
Vinkovci Bosut 127 cm
Vivoze Gacka 124 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 214 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 197 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 263 cm
Vranovina Glina 91 cm
Vrbovka Drava 130 cm
Vrpolje Biđ 183 cm
Vuka Vuka 66 cm
Vukovar Donau (Dunav) 111 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 97 cm
Zabok Krapinica 35 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -183 cm
Zagreb Vrapčak 38 cm
žakalj Rječina 14 cm
Zamost čabranka 39 cm
Zamost2 čabranka 60 cm
Zapeć Kupa 104 cm
žegar Nizv. Zrmanja 121 cm
Zelenjak Sutla 116 cm
železnica Bednja 43 cm
Zlatar Bistrica Krapina 60 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 669 cm
Zvečevo Brzaja