Wir haben 312 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 70 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 307 cm
Akumulacija Borovik Vuka 631 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 574 cm
Aljmas Donau (Dunav) 79 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 77 cm
Bačica Akumulacija Bačica 482 cm
Badljevina Bijela 54 cm
Batina Donau (Dunav) 39 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 41 cm
Batinske Rog-Strug 66 cm
Belisce Donau (Drava) 68 cm
Belišće (Dhmz) Drava 61 cm
Berberov Buk Zrmanja 171 cm 145.21 m³/s
Bilaj Lika 207 cm
Bjelovar Bjelovarska 25 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 123 cm 17.66 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 112 cm
Božjakovina Zelina 87 cm
Bračak Krapina 58 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3657 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7895 cm
Bregana Remont Bregana 44 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9465 cm
Bročice Retencija Trstik 280 cm
Brodarci Kupa 178 cm
Brod Na Kupi Kupica 177 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 189 cm
Brzet Novljanska Ričina 96 cm
čačinci Potok Vojlovica 83 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -16 cm
čaglin Londža 18 cm
čazma česma 25 cm
Cerna Biđ 130 cm
Cernik šumetlica 12 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 9 cm
česma Ušće česma 226 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 138 cm
Crnac Drau (Sava) 221 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 235 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 237 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 189 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 113 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 313 cm
Cs Posavski Bregi Ok Lonja-Strug 138 cm
Cs Rožec Retencija žutica 167 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 310 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 135 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 95 cm
đale Cetina 786 cm
Dalj Donau (Dunav) 240 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 243 cm
Daruvar Toplica 13 cm
Davor Drau (Sava) 454 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 460 cm
đelekovec Segovina 15 cm
Dobretin Una 123 cm
Donja Dubrava Drava -16 cm
Donja Kupčina Ok Kupa-Kupa 186 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 136 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 40 cm
Donji Miholjac Drava -84 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -73 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -84 cm
Dragotin Breznica 59 cm
Drastin Rječina 131 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -45 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -101 cm 500 m³/s
Dubrava štefanovec 15 cm
Dubravica Pazinski Potok 58 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 72 cm
đurmanec Krapinica 19 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 65 cm 4.71 m³/s
Farkašić Kupa 495 cm
Frkljevci Orljava 54 cm
Garešnica Ilova 31 cm
Glina Glina 245 cm
Goričan Mura 103 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 287 cm
Grab 1 Grab 86 cm 9.36 m³/s
Grabarje Glogovica 24 cm
Gračac 2 Otuča 51 cm
Gradac Vrbova 97 cm
Grobnik Posert 99 cm
Gruda Uzv. Konavočica 39 cm 0.61 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 97 cm
Gunja Drau (Sava) 427 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 430 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 421 cm
Gusce Drau (Sava) 364 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 382 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 379 cm
Gvozd Trepča 49 cm
Han Cetina 121 cm 80.92 m³/s
Hrvatska Dubica Una 11 cm
Hrvatska Kostajnica Una 167 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 161 cm
Hrvatsko Kupa 194 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 137 cm
Hum Na Sutli Sutla 28 cm
Ilok Donau (Dunav) 102 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 69 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 101 cm
Ilova Ilova 61 cm
Istarske Toplice Mirna 69 cm
Izvor žrnovnica 139 cm 6.74 m³/s
Izvor Gacke Gacka 103 cm
Izvor Kupice Kupica 114 cm
Izvor Rječine Rječina 56 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 297 cm
Janja Lipa Pakra 76 cm
Jankovića Buk Zrmanja 263 cm 237.8 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 389 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 409 cm
Jelengrad Vučica -14 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 180 cm
Juzbašići Mrežnica 107 cm
Kamanje Kupa 271 cm
Kamenmost Vrljika 20 cm
Kamenolom Bijela 17 cm
Karlovac Kupa 364 cm
Karlovac Korana 381 cm
Klana Ričina Klanska 9 cm
Knin Krka 176 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 38 cm 39.95 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 31 cm
Koretići Bregana 44 cm
Koritna Glogovnica 72 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 104 cm
Krkanec Plitvica 81 cm
Krupa Krupa 133 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 281 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa 37 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 115 cm
Kupari Kupa 175 cm
Kupljenovo Krapina 132 cm
Kusonje Pakra 13 cm
Kutina Kutinica 19 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 122 cm 6.68 m³/s
Ladešić Draga Kupa 232 cm
Lazina Sabirni Kanal Ac Zg-Ri 59 cm
Lazina Brana Kupčina 41 cm
Lepoglava Bednja 53 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 164 cm
Lipovac Bosut 184 cm
Ljubanj Spačva 201 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 191 cm
Lonjica Most Lonja 57 cm
Ludbreg Bednja 41 cm
Luke Gornja Dobra 261 cm
Luketići Korana 91 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 485 cm
Mahično Ok Kupa-Kupa -23 cm
Majdan Jadro 92 cm
Martinovo Selo Rječina 38 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 133 cm
Maslenjača Ilova 28 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -105 cm
Metković Neretva 83 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 35 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9039 cm
Mokro Polje Zrmanja 94 cm 16.21 m³/s
Moslavina Drava -105 cm
Most Budak (Avs) Lika 763 cm
Most Buzet Mirna 58 cm
Moste I Ljubljanica 137 cm
Most Raša Raša 6 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 107 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 155 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 154 cm
Mutvica Raša 64 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9456 cm
Narta česma 248 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 5 cm
Nijemci Bosut 179 cm
Novo Virje Skela Drava 87 cm
Obrovac Zrmanja 147 cm
Odra Odra 335 cm
Opačac Vrljika 112 cm 8.09 m³/s
Opuzen Neretva 68 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 50 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 6 cm
Orlovac Ruda Velika 201 cm 48.62 m³/s
Osijek Donau (Drava) -98 cm
Osijek (Dhmz) Drava -101 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 86 cm
Pavića Most Cetina 107 cm 18.87 m³/s
Pavlovac česma 70 cm
Pengari Mirna 33 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1829 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9096 cm
Pleternica Londža 33 cm
Plovanija Dragonja 22 cm
Podbadanj Dubračina 123 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -60 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 35 cm 0.65 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 111 cm
Ponte Porton Mirna 21 cm
Potpićan Raša 125 cm
Požega Orljava 31 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 236 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 92 cm
Rastoke Slunjčica 39 cm
Rečica Ok Kupa-Kupa 49 cm
Rečica 2 Kupa 389 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9442 cm
Resnik Londža 19 cm
Retencija Kupčina Kupčina 206 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 115 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 42 cm
Rušani županijski Kanal 99 cm
Samobor Gradna 33 cm
Selište (Avs) Lika 48430 cm
Selo Kupa Kupa 209 cm
Sepčići Karbuna 33 cm
Sifon Odra Odra 133 cm
Sifon Odra Ok Odra 44 cm
široka Rijeka Glina 108 cm
šišinec Kupa 517 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 87 cm
Slavonski Brod Donau 294 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 296 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 295 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 366 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 370 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 82 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 31 cm
Sloboština Orljava 54 cm
Slunj Uzvodni Korana 144 cm
španjuša Tisovac 82 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 66 cm
Stara Gradiska Drau (Sava) 328 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 339 cm
Staro Petrovo Selo Lk Orljava-Adžamovka 72 cm
Staševica Matica Vrgorska 305 cm
Stative Donje Donja Dobra 320 cm
štivica Kanal Crnac 80 cm
štrbački Buk Una 149 cm
Strmac Kupčina 16 cm
Struga Banska Una 173 cm
Strug - Batinske Rog 72 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 96 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9024 cm
Stružec Kanal Obžev 129 cm
Stubičke Toplice Topličina 16 cm
Sunja Sunja 117 cm
Terezino Polje Drava -329 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -331 cm
Titov Trg Rječina 65 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 117 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 140 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 187 cm
Trilj žičara Cetina 156 cm 125.06 m³/s
Tuhovec Bednja 82 cm
Tunel čepić Boljunčica -55 cm
Turkovići Gornja Dobra 203 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 209 cm
Tvornica Papira Rječina 144 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 352 cm
Ustava črnec črnec 178 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 61 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 84 cm
Ustava Prevlaka Ok Lonja-Strug
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -121 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 217 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 266 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 60 cm
Valići Rječina 22523 cm
Vaška županijski Kanal 83 cm
Velemerić Korana 172 cm
Velika Veličanka 17 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 24 cm
Veliko Vukovje Ilova 24 cm
Veljun Korana 216 cm
Veljun (Dhmz) Korana 220 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 48 cm
Vinkovci Bosut 100 cm
Vivoze Gacka 159 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 189 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 172 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 241 cm
Vranovina Glina 115 cm
Vrbovka Drava 73 cm
Vrbovljani 1 Ok Lonja-Strug 9136 cm
Vrpolje Biđ 134 cm
Vuka Vuka 40 cm
Vukovar Donau (Dunav) 71 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 71 cm
Zabok Krapinica 47 cm
Zagreb Vrapčak 46 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -79 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -79 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 77 cm
Zamost2 čabranka 105 cm
Zapeć Kupa 247 cm
žegar Nizv. Zrmanja 212 cm
Zelenjak Sutla 137 cm
železnica Bednja 59 cm
Zlatar Bistrica Krapina 86 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 317 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm