We found 302 gauges for you

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 64 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 290 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 552 cm
Aljmas Donau (Dunav) 235 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 235 cm
Bačica Akumulacija Bačica 429 cm
Badljevina Bijela 52 cm
Batina Donau (Dunav) 191 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 196 cm
Belisce Donau (Drava) 142 cm
Belišće (Dhmz) Drava 142 cm
Berberov Buk Zrmanja 65 cm 13.37 m³/s
Bilaj Lika 67 cm
Bjelovar Bjelovarska 26 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 90 cm 7.64 m³/s
Bosut Granica Bosut -15 cm
Botovo (Dhmz) Drava 101 cm
Božjakovina Zelina 52 cm
Bračak Krapina 34 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3971 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7843 cm
Bregana Remont Bregana 31 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9479 cm
Bročice Retencija Trstik 311 cm
Brodarci Kupa 105 cm
Brod Na Kupi Kupica 55 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 19 cm
čačinci Potok Vojlovica 77 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -24 cm
čaglin Londža 30 cm
čazma česma -22 cm
Cerna Biđ 145 cm
Cernik šumetlica 7 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma 218 cm
čikotina Lađa Cetina 110 cm 8.53 m³/s
čovići Gacka 90 cm
Crnac Drau (Sava) 129 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 116 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 129 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 194 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 90 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 307 cm
Cs Rožec Retencija žutica 73 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 329 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 116 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 57 cm
đale Cetina 1091 cm
Dalj Donau (Dunav) 387 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 397 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 477 cm
Davor Drau (Sava) 478 cm
đelekovec Segovina 89 cm
Dobretin Una 71 cm
Donja Dubrava Drava -31 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 76 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 57 cm
Donji Miholjac Drava 17 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 17 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava 17 cm
Dragotin Breznica 52 cm
Drastin Rječina 104 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -145 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -193 cm 178 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 42 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -19 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 53 cm 2.25 m³/s
Eminovci Kaptolka 9 cm
Farkašić Kupa 467 cm
Frkljevci Orljava 51 cm
Garešnica Ilova -7 cm
Glina Glina 191 cm
Goričan Mura 126 cm
Gornja šumetlica Sivornica 7 cm
Gospić Novčica 219 cm
Grab 1 Grab 64 cm 4.26 m³/s
Grabarje Glogovica 23 cm
Gračac 2 Otuča 23 cm
Gradac Vrbova 53 cm
Grobnik Posert 95 cm
Gruda Uzv. Konavočica 38 cm 0.53 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 34 cm
Gunja Drau (Sava) 514 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 513 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 514 cm
Gusce Drau (Sava) 275 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 284 cm
Gvozd Trepča 29 cm
Han Cetina 108 cm 67.61 m³/s
Hrvatska Dubica Una -52 cm
Hrvatska Kostajnica Una 109 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 108 cm
Hrvatsko Kupa 58 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 21 cm
Hum Na Sutli Sutla 19 cm
Ilok Donau (Dunav) 262 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 263 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 262 cm
Ilova Ilova 47 cm
Istarske Toplice Mirna 29 cm
Izvor žrnovnica 103 cm 1.48 m³/s
Izvor Gacke Gacka 55 cm
Izvor Kupice Kupica 23 cm
Izvor Rječine Rječina 35 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 132 cm
Janja Lipa Pakra 54 cm
Jankovića Buk Zrmanja delayed
Jasenovac Drau (Sava) 348 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 347 cm
Jelengrad Vučica 32 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 106 cm
Juzbašići Mrežnica 69 cm
Kamanje Kupa 84 cm
Kamenmost Vrljika 47 cm
Kamenolom Bijela 15 cm
Karlovac Kupa 90 cm
Karlovac Korana 242 cm
Knin Krka 150 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 36 cm 37.87 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 32 cm
Koretići Bregana 26 cm
Koritna Glogovnica 65 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 108 cm
Krkanec Plitvica 57 cm
Krupa Krupa 66 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 108 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -22 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 30 cm
Kupari Kupa 62 cm
Kupljenovo Krapina 66 cm
Kusonje Pakra -3 cm
Kutina Kutinica 8 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 27 cm
Ladešić Draga Kupa 66 cm
Lazina Brana Kupčina 17 cm
Lepoglava Bednja 28 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 191 cm
Ljubanj Spačva 209 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 99 cm
Lonjica Most Lonja 42 cm
Ludbreg Bednja 2 cm
Luke Gornja Dobra 74 cm
Luketići Korana 83 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 472 cm
Majdan Jadro 56 cm
Martinovo Selo Rječina 18 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 87 cm
Maslenjača Ilova 31 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -180 cm
Metković Neretva 113 cm
Mlačine Gliboki 141 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 38 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9129 cm
Mokro Polje Zrmanja 72 cm 31.48 m³/s
Moslavina Drava 23 cm
Most Budak (Avs) Lika 720 cm
Most Buzet Mirna 57 cm
Moste I Ljubljanica 88 cm
Most Raša Raša -21 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 98 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 43 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 167 cm
Mutvica Raša 54 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9480 cm
Narta česma 185 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik
Nijemci Bosut 184 cm
Novo Virje Skela Drava 121 cm
Obrovac Zrmanja 52 cm
Odra Odra 197 cm
Opačac Vrljika 108 cm 6.13 m³/s
Opuzen Neretva 86 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 53 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 10 cm
Orlovac Ruda Velika 174 cm 36.91 m³/s
Osijek Drava 6 cm
Osijek Donau (Drava) 8 cm
Osijek (Dhmz) Drava 8 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 179 cm
Pavića Most Cetina 76 cm 7.62 m³/s
Pavlovac česma 68 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2615 cm
Piljenice Pakra 46 cm
Plesmo Retencija Opeka 9141 cm
Pleternica Londža 56 cm
Plovanija Dragonja 26 cm
Podbadanj Dubračina 38 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -127 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 42 cm 1.22 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 59 cm
Ponte Porton Mirna 3 cm
Potpićan Raša 93 cm
Požega Orljava 28 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 141 cm
Preljev Jantak česma -111 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 20 cm
Rastoke Slunjčica 29 cm
Rečica 2 Kupa 136 cm
Resnik Londža 25 cm
Retencija Kupčina Kupčina 81 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 50 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -23 cm
Rušani županijski Kanal 107 cm
Samobor Gradna 22 cm
Selište (Avs) Lika 48339 cm
Selo Kupa Kupa 42 cm
Sepčići Karbuna 24 cm
Sifon Odra Ok Odra 17 cm
Sifon Odra Odra 120 cm
široka Rijeka Glina 51 cm
šišinec Kupa 256 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 68 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 315 cm
Slavonski Brod Donau 323 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 323 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 372 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 145 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 37 cm
Sloboština Orljava 52 cm
Slunj Uzvodni Korana 58 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 9 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 317 cm
Staševica Matica Vrgorska 126 cm
Stative Donje Donja Dobra 270 cm
štivica Kanal Crnac 75 cm
štrbački Buk Una 108 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 470 cm
Strmac Kupčina 1 cm
Struga Banska Una 107 cm
Strug - Batinske Rog 80 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 62 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9111 cm
Stružec Kanal Obžev 141 cm
Stubičke Toplice Topličina 1 cm
Sunja Sunja 108 cm
Terezino Polje Drava -238 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -240 cm
Tikveš Donau (Dunav) 173 cm
Tisne Stine 1 Cetina 102 cm
Titov Trg Rječina 29 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 133 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 159 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 212 cm
Trilj žičara Cetina 169 cm 137.21 m³/s
Tuhovec Bednja 56 cm
Tunel čepić Boljunčica -32 cm
Turkovići Gornja Dobra 55 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 56 cm
Tvornica Papira Rječina 79 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 307 cm
Ustava črnec črnec 149 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 241 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 230 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -203 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 131 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 254 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 59 cm
Valići Rječina 22536 cm
Vaška županijski Kanal 62 cm
Velemerić Korana 73 cm
Velika Veličanka 19 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 9 cm
Veliko Vukovje Ilova 144 cm
Veljun Korana 128 cm
Veljun (Dhmz) Korana 123 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 115 cm
Vivoze Gacka 137 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 332 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 354 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 325 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 383 cm
Vranovina Glina 98 cm
Vrbovka Drava 183 cm
Vrelo Zrmanje Zrmanja 27 cm
Vrpolje Biđ 148 cm
Vuka Vuka 43 cm
Vukovar Donau (Dunav) 217 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 218 cm
Zabok Krapinica 20 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -145 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 30 cm
Zamost2 čabranka 28 cm
Zapeć Kupa 62 cm
žegar Nizv. Zrmanja 78 cm
Zelenjak Sutla 74 cm
železnica Bednja 29 cm
Zlatar Bistrica Krapina 63 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 401 cm
Zvečevo Brzaja 2 cm