We found 299 gauges for you

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 41 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 309 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 586 cm
Aljmas Donau (Dunav) 300 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 300 cm
Bačica Akumulacija Bačica 344 cm
Badljevina Bijela 45 cm
Batina Donau (Dunav) 226 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 231 cm
Belisce Donau (Drava) 278 cm
Belišće (Dhmz) Drava 278 cm
Berberov Buk Zrmanja 49 cm 2.93 m³/s
Bilaj Lika 5 cm
Bjelovar Bjelovarska 25 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 85 cm 6.58 m³/s
Bosut Granica Bosut
Botovo (Dhmz) Drava 217 cm
Božjakovina Zelina 25 cm
Bračak Krapina 19 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3950 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7769 cm
Bregana Remont Bregana 22 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9116 cm
Bročice Retencija Trstik 126 cm
Brodarci Kupa 39 cm
Brod Na Kupi Kupica 39 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 14 cm
čačinci Potok Vojlovica 54 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -30 cm
čaglin Londža 12 cm
čazma česma -64 cm
Cerna Biđ 142 cm
Cernik šumetlica 1 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma -7 cm
čikotina Lađa Cetina 107 cm 7.73 m³/s
čovići Gacka 47 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) -95 cm
Crnac Drau (Sava) -100 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -100 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 28 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 98 cm
Cs Rožec Retencija žutica 35 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 48 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 33 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 48 cm
đale Cetina 1070 cm
Dalj Donau (Dunav) 448 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 454 cm
Daruvar Toplica 7 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 195 cm
Davor Drau (Sava) 195 cm
đelekovec Segovina 59 cm
Dobretin Una 48 cm
Donja Dubrava Drava 78 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 68 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 111 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 173 cm
Donji Miholjac Drava 172 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava 173 cm
Dragotin Breznica 24 cm
Drastin Rječina 69 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -166 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -230 cm 104 m³/s
Dubrava štefanovec 17 cm
Dubravica Pazinski Potok 19 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -125 cm
đurmanec Krapinica 15 cm
Eminovci Kaptolka 3 cm
Farkašić Kupa 166 cm
Frkljevci Orljava 44 cm
Garešnica Ilova -43 cm
Glina Glina 158 cm
Goričan Mura 147 cm
Gornja šumetlica Sivornica 6 cm
Gospić Novčica 113 cm
Grab 1 Grab 42 cm 1.14 m³/s
Grabarje Glogovica 26 cm
Gračac 2 Otuča 12 cm
Gradac Vrbova 29 cm
Grobnik Posert 88 cm
Gubaševo 1 Horvatska -7 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 204 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 200 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 200 cm
Gusce Drau (Sava) 4 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 8 cm
Gvozd Trepča 6 cm
Han Cetina 81 cm 43.25 m³/s
Hrvatska Dubica Una -131 cm
Hrvatska Kostajnica Una 44 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 46 cm
Hrvatsko Kupa 35 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 1 cm
Hum Na Sutli Sutla 9 cm
Ilok Donau (Dunav) 291 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 294 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 290 cm
Ilova Ilova 29 cm
Istarske Toplice Mirna 15 cm
Izvor Gacke Gacka 37 cm
Izvor Kupice Kupica 13 cm
Izvor Rječine Rječina 1 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -12 cm
Jamnička Kiselica Kupa 77 cm
Janja Lipa Pakra 32 cm
Jankovića Buk Zrmanja -2 cm 1.17 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 34 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 34 cm
Jelengrad Vučica 143 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 85 cm
Juzbašići Mrežnica 35 cm
Kamanje Kupa 60 cm
Kamenmost Vrljika -5 cm
Kamenolom Bijela 8 cm
Karlovac Korana 218 cm
Karlovac Kupa -53 cm
Knin Krka 78 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 8.6 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 10 cm
Koretići Bregana 24 cm
Koritna Glogovnica 61 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 83 cm
Krkanec Plitvica 54 cm
Krupa Krupa 57 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 87 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -34 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 64 cm
Kupari Kupa 37 cm
Kupljenovo Krapina 49 cm
Kusonje Pakra -7 cm
Kutina Kutinica 6 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 23 cm
Ladešić Draga Kupa 41 cm
Lazina Brana Kupčina 21 cm
Lepoglava Bednja 22 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 180 cm
Ljubanj Spačva 197 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 31 cm
Ludbreg Bednja -8 cm
Luke Gornja Dobra 59 cm
Luketići Korana 61 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 191 cm
Majdan Jadro 42 cm
Martinovo Selo Rječina 2 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 33 cm
Maslenjača Ilova 22 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -246 cm
Metković Neretva 76 cm
Mlačine Gliboki 120 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 30 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9043 cm
Mokro Polje Zrmanja 61 cm 0.81 m³/s
Moslavina Drava 161 cm
Most Budak (Avs) Lika 234 cm
Most Buzet Mirna 52 cm
Moste I Ljubljanica 37 cm
Most Raša Raša -5 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 7 cm
Mrzlo Polje Mrežnica -5 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 188 cm
Mutvica Raša 8 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9402 cm
Narta česma 139 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -6 cm
Nijemci Bosut 172 cm
Novo Virje Skela Drava 226 cm
Obrovac Zrmanja 77 cm
Odra Odra 1 cm
Opačac Vrljika 99 cm 3.05 m³/s
Opuzen Neretva 62 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 9 cm
Orlovac Ruda Velika 202 cm 49.07 m³/s
Osijek Donau (Drava) 126 cm
Osijek Drava 122 cm
Osijek (Dhmz) Drava 126 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 78 cm
Pavića Most Cetina 71 cm 5.86 m³/s
Pavlovac česma 28 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2859 cm
Piljenice Pakra 78 cm
Plesmo Retencija Opeka 9040 cm
Pleternica Londža 47 cm
Plovanija Dragonja 9 cm
Podbadanj Dubračina 50 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -197 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -9 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 48 cm
Ponte Porton Mirna -20 cm
Potpićan Raša 60 cm
Požega Orljava 19 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 63 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 7 cm
Rastoke Slunjčica 20 cm
Rečica 2 Kupa 26 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9303 cm
Resnik Londža 11 cm
Retencija Kupčina Kupčina 59 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 55 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -133 cm
Rušani županijski Kanal 99 cm
Samobor Gradna 19 cm
Selište (Avs) Lika 48338 cm
Selo Kupa Kupa 15 cm
Sepčići Karbuna 13 cm
Sifon Odra Ok Odra 70 cm
Sifon Odra Odra 130 cm
široka Rijeka Glina 28 cm
šišinec Kupa 141 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 44 cm
Slavonski Brod Donau 72 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 72 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 72 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 127 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) -146 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 8 cm
Sloboština Orljava 45 cm
Slunj Uzvodni Korana 36 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 21 cm
Staševica Matica Vrgorska 78 cm
Stative Donje Donja Dobra 46 cm
štivica Kanal Crnac -67 cm
štrbački Buk Una 79 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 293 cm
Strmac Kupčina -2 cm
Struga Banska Una 39 cm
Strug - Batinske Rog 67 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -100 cm
Stubičke Toplice Topličina -1 cm
Sunja Sunja 113 cm
Terezino Polje Drava -102 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -102 cm
Tisne Stine 1 Cetina 93 cm
Titov Trg Rječina 53 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 96 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 57 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 92 cm
Trilj žičara Cetina 71 cm 54.86 m³/s
Tuhovec Bednja 45 cm
Tunel čepić Boljunčica -46 cm
Turkovići Gornja Dobra 35 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 41 cm
Tvornica Papira Rječina 63 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 322 cm
Ustava črnec črnec 30 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 253 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 266 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -311 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -8 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) -163 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 61 cm
Valići Rječina 22618 cm
Vaška županijski Kanal 93 cm
Velemerić Korana 49 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 4 cm
Veliko Vukovje Ilova 65 cm
Veljun Korana 109 cm
Veljun (Dhmz) Korana 103 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 31 cm
Vinkovci Bosut 113 cm
Vivoze Gacka 98 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 371 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 412 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 365 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 428 cm
Vranovina Glina 72 cm
Vrbovka Drava 295 cm
Vrelo Zrmanje Zrmanja 10 cm
Vrpolje Biđ 118 cm
Vuka Vuka 68 cm
Vukovar Donau (Dunav) 272 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 266 cm
Zabok Krapinica 11 cm
Zagreb Vrapčak 41 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -245 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 22 cm
Zamost2 čabranka 41 cm
Zapeć Kupa 32 cm
žegar Nizv. Zrmanja 46 cm
Zelenjak Sutla 41 cm
železnica Bednja 17 cm
Zlatar Bistrica Krapina 43 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 55 cm
Zvečevo Brzaja