We found 302 gauges for you

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 70 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 334 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 576 cm
Aljmas Donau (Dunav) 117 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 117 cm
Bačica Akumulacija Bačica 408 cm
Badljevina Bijela 62 cm
Batina Donau (Dunav) 74 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 81 cm
Belisce Donau (Drava) 104 cm
Belišće (Dhmz) Drava 104 cm
Berberov Buk Zrmanja 67 cm 15.09 m³/s
Bilaj Lika 67 cm
Bjelovar Bjelovarska 27 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.2 m³/s
Bosut Granica Bosut -10 cm
Botovo (Dhmz) Drava 69 cm
Božjakovina Zelina 33 cm
Bračak Krapina 43 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3989 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8055 cm
Bregana Remont Bregana 30 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9271 cm
Bročice Retencija Trstik 161 cm
Brodarci Kupa 70 cm
Brod Na Kupi Kupica 58 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 22 cm
čačinci Potok Vojlovica 108 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -7 cm
čaglin Londža 35 cm
čazma česma -24 cm
Cerna Biđ 151 cm
Cernik šumetlica 10 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 6 cm
česma Ušće česma 111 cm
čikotina Lađa Cetina 108 cm 7.99 m³/s
čovići Gacka 57 cm
Crnac Drau (Sava) 17 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 20 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 17 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 43 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 65 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 206 cm
Cs Rožec Retencija žutica 66 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 108 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 49 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 94 cm
đale Cetina 1130 cm
Dalj Donau (Dunav) 282 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 283 cm
Daruvar Toplica 26 cm
Davor Drau (Sava) 364 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 362 cm
đelekovec Segovina 84 cm
Dobretin Una 71 cm
Donja Dubrava Drava -41 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 77 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 54 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -21 cm
Donji Miholjac Drava -17 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -21 cm
Dragotin Breznica 52 cm
Drastin Rječina 100 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -163 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -219 cm 124 m³/s
Dubrava štefanovec 21 cm
Dubravica Pazinski Potok 50 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -105 cm
đurmanec Krapinica 10 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 69 cm 5.72 m³/s
Eminovci Kaptolka 11 cm
Farkašić Kupa 259 cm
Frkljevci Orljava 61 cm
Garešnica Ilova -44 cm
Glina Glina 188 cm
Goričan Mura 110 cm
Gornja šumetlica Sivornica 12 cm
Gospić Novčica 134 cm
Grab 1 Grab 51 cm 2.1 m³/s
Grabarje Glogovica 37 cm
Gračac 2 Otuča 17 cm
Gradac Vrbova 63 cm
Grobnik Posert 101 cm
Gruda Uzv. Konavočica 34 cm 0.27 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 30 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 399 cm 1660 m³/s
Gunja Drau (Sava) 393 cm
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 393 cm
Gusce Drau (Sava) 154 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 156 cm
Gvozd Trepča 28 cm
Han Cetina 22 cm 7.8 m³/s
Hrvatska Dubica Una -44 cm
Hrvatska Kostajnica Una 114 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 114 cm
Hrvatsko Kupa 62 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 24 cm
Hum Na Sutli Sutla 20 cm
Ilok Donau (Dunav) 152 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 152 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 149 cm
Ilova Ilova 39 cm
Istarske Toplice Mirna 45 cm
Izvor Žrnovnica delayed
Izvor Gacke Gacka 39 cm
Izvor Kupice Kupica 27 cm
Izvor Rječine Rječina 29 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -10 cm
Jamnička Kiselica Kupa 111 cm
Janja Lipa Pakra 72 cm
Jankovića Buk Zrmanja 47 cm 15.88 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 225 cm
Jasenovac Drau (Sava) 226 cm
Jelengrad Vučica 16 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 90 cm
Juzbašići Mrežnica 56 cm
Kamanje Kupa 96 cm
Kamenmost Vrljika 12 cm
Kamenolom Bijela 26 cm
Karlovac Kupa 26 cm
Karlovac Korana 242 cm
Knin Krka 121 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 18 cm 21.18 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 36 cm
Koretići Bregana 31 cm
Koritna Glogovnica 66 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 98 cm
Krkanec Plitvica 62 cm
Krupa Krupa 69 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 122 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -30 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 30 cm
Kupari Kupa 65 cm
Kupljenovo Krapina 72 cm
Kusonje Pakra 6 cm
Kutina Kutinica 23 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 31 cm
Laboratorij Žrnovnica delayed
Ladešić Draga Kupa 77 cm
Lazina Brana Kupčina 22 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 189 cm
Ljubanj Spačva 207 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 98 cm
Lonjica Most Lonja 45 cm
Ludbreg Bednja 5 cm
Luke Gornja Dobra 89 cm
Luketići Korana 77 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 355 cm
Majdan Jadro 48 cm
Martinovo Selo Rječina 15 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 78 cm
Maslenjača Ilova 41 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -231 cm
Metković Neretva 82 cm
Mlačine Gliboki 138 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 36 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9074 cm
Mokro Polje Zrmanja 71 cm 46.71 m³/s
Moslavina Drava 4 cm
Most Budak (Avs) Lika 94 cm
Most Buzet Mirna 58 cm
Moste I Ljubljanica 59 cm
Most Raša Raša -4 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 112 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 40 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 146 cm
Mutvica Raša 70 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9401 cm
Narta česma 190 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 5 cm
Nijemci Bosut 182 cm
Novo Virje Skela Drava 75 cm
Obrovac Zrmanja 92 cm
Odra Odra 109 cm
Opačac Vrljika 103 cm 4.19 m³/s
Opuzen Neretva 72 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 52 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 13 cm
Orlovac Ruda Velika 283 cm 86.64 m³/s
Osijek Donau (Drava) -70 cm
Osijek Drava -72 cm
Osijek (Dhmz) Drava -70 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 127 cm
Pavića Most Cetina 74 cm 6.87 m³/s
Pavlovac česma 78 cm
Pengari Mirna 30 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2758 cm
Piljenice Pakra 36 cm
Plesmo Retencija Opeka 9057 cm
Pleternica Londža 61 cm
Plovanija Dragonja 27 cm
Podbadanj Dubračina 19 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -180 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 32 cm 0.43 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 66 cm
Ponte Porton Mirna 17 cm
Potpićan Raša 106 cm
Požega Orljava 37 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 69 cm
Preljev Jantak česma -111 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 26 cm
Rastoke Slunjčica 29 cm
Rečica 2 Kupa 97 cm
Resnik Londža 32 cm
Retencija Kupčina Kupčina 96 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -126 cm
Rušani županijski Kanal 118 cm
Samobor Gradna 23 cm
Selište (Avs) Lika 48358 cm
Selo Kupa Kupa 50 cm
Sepčići Karbuna 29 cm
Sifon Odra Ok Odra 43 cm
Sifon Odra Odra 107 cm
široka Rijeka Glina 55 cm
šišinec Kupa 238 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 60 cm
Slavonski Brod Donau 219 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 218 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 219 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 276 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 29 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 15 cm
Sloboština Orljava 61 cm
Slunj Uzvodni Korana 60 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 195 cm
Staševica Matica Vrgorska 117 cm
Stative Donje Donja Dobra 68 cm
štivica Kanal Crnac 32 cm
štrbački Buk Una 104 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 391 cm
Strmac Kupčina 4 cm
Struga Banska Una 116 cm
Strug - Batinske Rog 81 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 9 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8977 cm
Stružec Kanal Obžev -65 cm
Stubičke Toplice Topličina 8 cm
Sunja Sunja 107 cm
Terezino Polje Drava -282 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -282 cm
Tisne Stine 1 Cetina 98 cm
Titov Trg Rječina 63 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 141 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 116 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 212 cm
Trilj žičara Cetina 130 cm 101.89 m³/s
Tuhovec Bednja 60 cm
Tunel čepić Boljunčica 9 cm
Turkovići Gornja Dobra 55 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 61 cm
Tvornica Papira Rječina 114 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 375 cm
Ustava črnec črnec 95 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 81 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 228 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -290 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 72 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) -6 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 60 cm
Valići Rječina 22612 cm
Vaška županijski Kanal 80 cm
Velemerić Korana 78 cm
Velika Veličanka 26 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 6 cm
Veliko Vukovje Ilova 106 cm
Veljun Korana 134 cm
Veljun (Dhmz) Korana 129 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 31 cm
Vinkovci Bosut 121 cm
Vivoze Gacka 110 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 229 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 234 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 210 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 276 cm
Vranovina Glina 88 cm
Vrbovka Drava 161 cm
Vrelo Zrmanje Zrmanja 26 cm
Vrpolje Biđ 156 cm
Vuka Vuka 47 cm
Vukovar Donau (Dunav) 110 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 110 cm
Zabok Krapinica 21 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -223 cm
Zagreb Vrapčak 45 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 34 cm
Zamost2 čabranka 53 cm
Zapeć Kupa 70 cm
žegar Nizv. Zrmanja 75 cm
Zelenjak Sutla 76 cm
železnica Bednja 37 cm
Zlatar Bistrica Krapina 62 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 274 cm
Zvečevo Brzaja 1 cm